De bijschrijfplicht van leidinggevenden voor slijterijen is per 1 april komen te vervallen. In de aanloop hiernaar hebben wij op diverse momenten gepleit om deze kostbare en tijdrovende verplichting ook te laten vervallen voor horecabedrijven. Deze verplichting kost de branche namelijk 13 miljoen euro per jaar. Tot op heden is dit helaas niet gelukt.

Volgens de Alcoholwet moet een leidinggevende van een horecazaak op het aanhangsel bij de Alcoholvergunning bijgeschreven staan. Dat geldt voor leidinggevenden die eigenaar zijn en voor leidinggevenden die de algemene leiding hebben, maar ook voor dagleidinggevenden.

Gemeenten vinden dat ze de verplichting nodig hebben om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan en om de openbare orde te bewaken. Daarom bieden ze weerstand tegen afschaffing ervan. Deze generieke wettelijke verplichting is voor veel ondernemers erg belastend. Bovendien zijn we van mening dat gemeenten voldoende andere instrumenten tot hun beschikking hebben om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze verplichting geen bewezen voordeel oplevert voor de openbare orde of het tegengaan van ondermijning of criminaliteit. Helaas is de landelijke overheid meegegaan met de wens van gemeenten en heeft de plicht alleen voor slijterijen afgeschaft en niet voor de horeca.

Meer over onze lobby

Wil je meer weten over onze lobby op dit gebied? Lees dan

Hoe nu verder?

Ondanks dat we de verplichting nu niet van tafel hebben gekregen, geven we nog niet op. Binnenkort heeft onze afdeling Belangenbehartiging weer een gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te verduidelijken wat deze verplichting voor onze leden betekent aan administratieve lasten, tijd, kosten en ergernis. Dit Ministerie probeert samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid de administratieve lasten voor ondernemers in dit kader te verminderen, naar aanleiding van de motie Heerema van 25 oktober 2023. Het doel is om voor de zomer van 2024 met een voorstel te komen om de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens