Volgens de Alcoholwet moet een leidinggevende van een horecazaak op het aanhangsel bij de Alcoholvergunning bijgeschreven staan. Dat geldt voor leidinggevenden die eigenaar zijn en voor leidinggevenden die de algemene leiding hebben, maar ook voor dagleidinggevenden

Volgens de Alcoholwet moet een leidinggevende van een horecazaak op het aanhangsel bij de Alcoholvergunning bijgeschreven staan. Dat geldt voor leidinggevenden die eigenaar zijn en voor leidinggevenden die de algemene leiding hebben, maar ook voor dagleidinggevenden. De dagleidinggevenden zijn de leidinggevenden die ‘onmiddelijke leiding’ geven in het horecabedrijf.
Met name ten aanzien van die laatste categorie is het maar zeer de vraag wat die verplichting oplevert. Voor horecaondernemers in ieder geval veel administratief gedoe en flink hoge legeskosten. Volgens een voorzichtige raming van KHN gaat het al snel om 13 miljoen per jaar voor de horeca.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • De verplichting om dagleidinggevenden bij te schrijven op de Alcoholvergunning kost de horeca zo’n 13 miljoen per jaar.
  • Uit onderzoek blijkt dat deze verplichting geen bewezen voordeel oplevert voor openbare orde of het tegengaan van ondermijning/criminaliteit
  • Toch diende staatssecretaris Van Ooijen een voorstel in om deze verplichting in stand te houden voor horecabedrijven.
  • Wij lobbyen voor het afschaffen van de bijschrijfplicht en hebben ons bezwaar kenbaar gemaakt


Sira rapport: bijschrijfplicht dagleidinggevende heeft geen toegevoegde waarde

We lobbyen al jaren om de bijschrijfplicht voor de dagleidinggevenden te schrappen.

VVD-Tweede Kamerlid Bolkestein heeft hier in 2021 een amendement voor ingediend. Dat voorstel is overgenomen. Maar er werd wel de mogelijkheid aan gekoppeld om, via een algemene maatregel van bestuur (AMvB), categorieën van bedrijven en groepen werknemers aan te wijzen waarbij de bijschrijfplicht zou blijven bestaan.

In opdracht van het ministerie heeft Sira Consulting onderzoek gedaan naar de bijschrijfplicht van dagleidinggevenden. Uit dat onderzoek bleek dat er eigenlijk geen feiten en cijfers zijn over een mogelijke relatie van de bijschrijfplicht van dagleidinggevenden en het tegengaan of voorkomen van ondermijning/criminaliteit of het bevorderen van de openbare orde.

Staatssecretaris Van Ooijen stelt voor de bijschrijfplicht in de horeca te handhaven

Ondank het rapport van Sira heeft staatssecretaris Van Ooijen van VWS recent een voorstel voor een AMvB ingediend waarbij de bijschrijfplicht voor de dagleidinggevende bij slijterijen verdwijnt, maar voor horecabedrijven wordt gehandhaafd. Omdat gemeenten van mening zijn dat zij die verplichting nodig hebben voor het tegengaan van ondermijning of criminaliteit en het bewaken van de openbare orde.

De afgelopen maand kon iedereen via een internetconsultatie laten weten wat zij van het voorstel van de staatssecretaris vinden.

KHN heeft natuurlijk input geleverd op die internetconsultatie. De belangrijkste punten:

  • Het Sira-rapport heeft duidelijk gemaakt dat de bijschrijfplicht van dagleidinggevenden niets toevoegt
  • Wel zorgt die bijschrijfplicht voor in ieder geval 13 miljoen euro kosten voor de horecasector per jaar en een hele hoop administratief gedoe
  • Gemeenten geven aan de bijschrijfplicht in de horeca te willen handhaven vanwege het tegengaan van ondermijning/criminaliteit maar kunnen dat op geen enkele manier onderbouwen.

Het mag natuurlijk niet zo zijn dat wetten en regels worden gemaakt op basis van onderbuikgevoelens van ambtenaren. Het voorstel van de staatssecretaris om de bijschrijfplicht voor dagleidinggevenden te handhaven moet volgens ons dan ook afgewezen worden.

Te zijner tijd zal dit dossier een vervolg krijgen in de Tweede Kamer. Wij volgen dit onderwerp uiteraard op de voet en houden jullie op de hoogte.