Volgens de Alcoholwet moet een leidinggevende van een horecazaak op het aanhangsel bij de Alcoholvergunning bijgeschreven staan. Dat geldt voor leidinggevenden die eigenaar zijn en voor leidinggevenden die de algemene leiding hebben, maar ook voor dagleidinggevenden. De dagleidinggevenden zijn de leidinggevenden die ‘onmiddelijke leiding’ geven in het horecabedrijf.

Met name ten aanzien van die laatste categorie is het maar zeer de vraag wat die verplichting oplevert. Voor horecaondernemers in ieder geval veel administratief gedoe en flink hoge legeskosten.

Zie ook het artikel: KHN-lobby om bijschrijven ‘dagleidinggevenden’ op de vergunning… | KHN

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema heeft op 25 oktober een motie ingediend. In die motie wordt de regering gevraagd:

  • de gevolgen van het gewijzigde Alcoholbesluit het komende jaar te monitoren, met specifieke aandacht voor uitvoering van Bibob en misbruik van een alcoholwetvergunning voor criminele activiteiten;
  • voor de zomer te komen met een voorstel voor vermindering van de administratieve lasten voor de horeca;

De bijschrijvingsplicht voor dagleidinggevenden blijft daarmee voorlopig bestaan in haar huidige vorm. We houden de komende tijd nauwlettend in de gaten hoe de staatssecretaris de monitoring uitvoert en blijven ons inzetten voor de schrapping van de bijschrijvingsplicht voor dagleidinggevenden.