We hebben samen met Veneca en verschillende werknemersorganisaties in de horeca en contractcatering een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe regeling moet vanaf 1 januari 2025 ingaan en vervangt de huidige pensioenregeling.

Zoals je vast weet is er sinds afgelopen zomer een nieuwe Pensioenwet. Dat betekent dat er ook voor de horeca en catering een nieuwe pensioenregeling moet komen die voldoet aan de nieuwe wet. Al enige tijdzijn we in gesprek met Veneca en CNV Vakmensen, De Unie, FNV Horeca, FNV Catering. We zijn voor de zomer tot een voorlopig akkoord gekomen.

Bekijk de concept-pensioenovereenkomst waarin de gemaakte afspraken staan.

Gezamenlijke voordelen blijven behouden

Er is gekozen voor het solidaire pensioencontract: een persoonlijker pensioen met behoud van zaken die samen worden gedragen. Hieronder vallen het beschermen van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, vrijstelling van premiebetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid en gezamenlijk beleggen. Dit is van groot belang voor werknemers in de horeca en contractcatering, ook voor degenen die al met pensioen zijn. Er komt ook een duidelijke dekking voor nabestaandenpensioen, de pensioenpremie blijft laag en werkgevers worden maximaal ontzorgd dankzij de loonaangifteketen.

De nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd volgens de nieuwe Pensioenwet. Het streven is om alles wat onder de huidige pensioenregeling is opgebouwd over te brengen naar deze nieuwe regeling.

Vervolgafspraken om te komen tot definitief akkoord

Ons Landelijk Bestuur heeft, nadat de commissie Sociale Zaken (bestaande uit ondernemers en HR-professionals) positief over de afspraken had geadviseerd, ingestemd met de afspraken zoals ze in de conceptovereenkomst zijn te lezen. In de komende weken worden afspraken over de nieuwe regeling verder verfijnd, zowel tussen de betrokken partijen als met Pensioenfonds Horeca & Catering. Hierbij wordt ook gekeken naar compensatie als de overgang naar het nieuwe wettelijke systeem voor het te verwachten pensioen negatief uit zou vallen.