Modelarbeidsovereenkomsten horeca-cao 2024

De horeca-cao kent algemene regels voor bepaalde en onbepaalde tijd en regels speciaal voor seizoenkrachten, invalkrachten en leerlingen. Daarom is het belangrijk dat de individuele arbeidsovereenkomst daar goed op aansluit. Zo kan je optimaal gebruik maken van de regels. En je weet dat je ook het wettelijke arbeidsrecht netjes nakomt.

Je kunt de modelarbeidsovereenkomsten van de horeca-cao downloaden in Word.

Meer informatie

Model employment agreements

KHN-Model employment agreements provide employers practical tools for employment agreements with your employees according to the collective labour agreement (cla) for the hotel, restaurant and café industry (horeca) 2022-2023 conform Dutch law.

The new collective labour agreement for 2024 will be published throughout January.

Models in English

Tools in deze categorie

Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren bepaalde tijd bij de horeca-cao 2024
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Naast arbeidsovereenkomst en horeca-cao staan in dit voorbeeld-reglement extra regels voor alle medewerkers in jouw bedrijf.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Download het voorbeeldcontract voor een stagiair in Word.
Bekijk hier