Model employment agreements with cla for the hotel, restaurant and café industry

KHN-Model employment agreements provide employers practical tools for employment agreements with your employees according to the collective labour agreement (cla) for the hotel, restaurant and café industry (horeca) 2024 conform Dutch law.

  More information

  Need help?

  Get help with common questions, learn more about our memberships or reach out to our KHN team via +31 348 489 489 or info@khn.nl

  Tools in deze categorie

  Download hier de modelbrief voor het aansprakelijk stellen voor loonschade vanwege een ongeval.
  Bekijk hier
  Download hier de laatste brief die je kunt versturen om een medewerker schadeplichtig te stellen voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
  Bekijk hier
  Download hier de modelbrief voor het schadeplichtig stellen voor de opzegging arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd.
  Bekijk hier
  Download de modelbrief schadeplichtig stellen opzegging arbeidsovereenkomst met verrekening van loon.
  Bekijk hier
  Download hier de modelbrief voor ontslag in proeftijd bij ziekte.
  Bekijk hier
  Download de modelbrief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat de leerling stopt met school.
  Bekijk hier
  Download de KHN-modelbrief met de bevestiging ontslagname aan werknemer met zelf vastgestelde datum.
  Bekijk hier
  Download de modelbrief voor het einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
  Bekijk hier
  Download de overeenkomst terbeschikkingstelling (lease)auto aan werknemer (als aanvulling op de arbeidsovereenkomst).
  Bekijk hier
  Het personeelshandboek is een handige gids voor medewerkers om antwoorden te vinden op vragen over bedrijfsregels, arbeidsvoorwaarden en procedures.
  Bekijk hier
  Download the free termination agreement template in Word.
  Bekijk hier
  Download hier een voorbeeld van een studieovereenkomst in Word.
  Bekijk hier
  Voorbeeld arbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren bepaalde tijd bij de horeca-cao 2024
  Bekijk hier
  Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de horeca-cao.
  Bekijk hier
  Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de horeca-cao.
  Bekijk hier
  Naast arbeidsovereenkomst en horeca-cao staan in dit voorbeeld-reglement extra regels voor alle medewerkers in jouw bedrijf.
  Bekijk hier
  Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
  Bekijk hier
  Download het voorbeeldcontract voor een stagiair in Word.
  Bekijk hier
  Download het voorbeeld-document geborgde werkwijze alcoholverkoop op afstand en leeftijdsgrens in Word.
  Bekijk hier
  Download hier de modelbrief voor de zakelijke afwikkeling bij overlijden medewerker.
  Bekijk hier
  KHN heeft een model voor collegiaal in- en uitlenen van werknemers voor je opgesteld. Je kunt deze modelbrief downloaden.
  Bekijk hier
  Download modelbrief met mogelijkheden om werknemer(s) een voorstel te doen voor het opnemen van vakantiedagen en/of uitbetalen vakantietoeslag.
  Bekijk hier
  Met deze modelbrief waarschuw je een werknemer officieel dat er consequenties aan verbonden kunnen worden als hij ongeoorloofd op vakantie gaat.
  Bekijk hier
  KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
  Bekijk hier
  Download de flyer over de gratis e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in pdf.
  Bekijk hier
  Download het bierviltje van de e-learning verantwoord alcohol schenken in pdf.
  Bekijk hier
  KHN heeft voor dit verplichte urenaanbod bij de Wab-oproepovereenkomst een modelbrief met een toelichting opgesteld. Die kun je hier downloaden.
  Bekijk hier
  Download hier het kennisdocument premiedifferentiatie.
  Bekijk hier
  Download hier het kennisdocument oproep en verplicht aanbod
  Bekijk hier
  Dowload hier factsheet premiedifferentiatie ww naar laag en hoog
  Bekijk hier
  Download hier de factsheet oproepmaatregelen
  Bekijk hier
  Download hier de factsheet transitievergoeding
  Bekijk hier
  Download factsheet cumulatiegrond ontslag
  Bekijk hier
  Download het stappenplan oproepovereenkomst.
  Bekijk hier
  Download het stappenplan dat laat zien voor welke werknemers je hoge en voor welke je lage WW-premie moet afdragen.
  Bekijk hier
  Om voor een veilige werkomgeving te zorgen is een modelprotocol ongewenst gedrag belangrijk. Hiervoor kun je ons modelprotocol gebruiken!
  Bekijk hier
  Modelformulier voor een functioneringsgesprek. Met dit formulier worden de belangrijkste punten uit het functioneringsgesprek vastgelegd.
  Bekijk hier
  Download hieronder een modelformulier voor een beoordelingsgesprek.
  Bekijk hier
  Download een modelbrief in Word, waarmee je bevestigt dat de arbeidsovereenkomst van een medewerker voor bepaalde tijd wordt verlengd.
  Bekijk hier
  Download een modelbrief aan je medewerker in Word, waarmee je laat weten dat je de arbeidsovereenkomst niet zal verlengen.
  Bekijk hier
  Download het model getuigschrift in Word.
  Bekijk hier
  Download de KHN-modelbrief melding opzegtermijn bij ontslagname werknemer.
  Bekijk hier
  Download een voorbeeldbrief in Word, waarmee je het dienstverband van een medewerker in zijn of haar proeftijd beëindigt, zonder opgaaf van redenen.
  Bekijk hier
  Download een modelbrief, waarmee je een medewerker in de proeftijd meedeelt dat deze medewerker niet voldoet aan de eisen aan functie-uitoefening.
  Bekijk hier
  Download de model Beëindigingsovereenkomst in Word. Bespreek, voordat je het model invult, alle onderwerpen met je medewerker.
  Bekijk hier
  Je kunt met je werknemer in goed onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Download daarvoor een checklist.
  Bekijk hier
  KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
  Bekijk hier
  KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
  Bekijk hier
  KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
  Bekijk hier
  Als je aan de medewerker spullen ter beschikking stelt dan is het belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken in een bruikleenovereenkomst.
  Bekijk hier