Sluit aan bij model ‘formulier beoordelingsgesprek’

Modelformulier voor een functioneringsgesprek volgens advies van de sociale partners in de horeca. Met dit formulier worden de belangrijkste punten uit het functioneringsgesprek vastgelegd. De opzet van dit formulier, met name de verdeling in rubrieken in onderdeel I, sluit aan bij het model ‘formulier beoordelingsgesprek’.

Download

Modelformulier voor een functioneringsgesprek. Met dit formulier worden de belangrijkste punten uit het functioneringsgesprek vastgelegd.
Download