Hoe borg je de leeftijdgrens vanaf bestellen (telefonisch of online) tot en met het levering?

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe in jouw horecabedrijf invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering.

Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Meer informatie

Download

Download het voorbeeld-document geborgde werkwijze alcoholverkoop op afstand en leeftijdsgrens in Word.
Download