Modelbrief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Download een modelbrief in Word, waarmee je bevestigt dat de arbeidsovereenkomst van een medewerker voor bepaalde tijd wordt verlengd met een periode van bijvoorbeeld 1 jaar en dat verlengde arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege.

Download

Download een modelbrief in Word, waarmee je bevestigt dat de arbeidsovereenkomst van een medewerker voor bepaalde tijd wordt verlengd.
Download