Modelbrief ontslag in proeftijd niet functioneren

Modelbrief in Word, waarmee je een medewerker in de proeftijd van een arbeidsovereenkomst meedeelt dat deze medewerker niet voldoet aan de eisen die je stelt aan functie-uitoefening. In een eerder gesprek had je al medegedeeld dat je het dienstverband daarom beÃĢindigt.

Download

Download een modelbrief, waarmee je een medewerker in de proeftijd meedeelt dat deze medewerker niet voldoet aan de eisen aan functie-uitoefening.
Download