Modelbrief leerling stopt met school en beëindiging arbeidsovereenkomst

Op grond van de horeca-cao zijn de praktijkovereenkomst en de arbeidsovereenkomst voor leerlingen aan elkaar gekoppeld. Download de modelbrief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat de leerling stopt met school.

Download

Download de modelbrief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat de leerling stopt met school.
Download