Modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen

Modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen ingeschreven bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), dan wel (particuliere) onderwijsinstelling en een opleiding volgend in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) vallend onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Download het voorbeeld in Word, bijgewerkt voor de horeca-cao van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Meer contracten

Download

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
Download