Model personeelshandboek

Een personeelshandboek kan als aanvulling dienen op afspraken uit de arbeidsovereenkomst, de horeca cao en een huishoudelijk reglement. Het personeelshandboek kan aan alle medewerkers worden verstrekt en het kan gebruikt worden als een handige gids voor medewerkers om snel antwoorden te vinden op vragen over bedrijfsregels, arbeidsvoorwaarden en procedures.
Je kunt dit model personeelshandboek als basis gebruiken en aanvullen met jouw bedrijfsinformatie.

In het model personeelshandboek staat vermeld dat de medewerker het handboek ondertekent en daarmee aangeeft dat hij bekend is met de inhoud. Juridisch gezien is de ondertekening door de medewerker niet strikt noodzakelijk, juist nu het om ordevoorschriften gaat die je als werkgever eenzijdig mag instellen. Voor de duidelijkheid naar het personeel toe en de bewijskracht is het raadzaam om de medewerker deze toch te laten ondertekenen voor akkoord. Ook kan je aan de medewerkers kenbaar maken op welke wijze zij het personeelshandboek kunnen inzien, bijvoorbeeld door te vermelden waar het ter inzage ligt of waar het digitaal te vinden is.

Heb je hierover nog vragen, dan kun je contact opnemen met KHN Advies.

Download

Het personeelshandboek is een handige gids voor medewerkers om antwoorden te vinden op vragen over bedrijfsregels, arbeidsvoorwaarden en procedures.
Download