Download het modelprotocol ongewenst gedrag

Als werkgever wil je dat jouw medewerkers in een omgeving werken die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat kan leiden tot psychische belasting. Op basis van de Arbowetgeving ben je als werkgever ook verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Een van de maatregelen die je als werkgever kunt nemen, is het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag. Wij hebben een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld.

Download

Om voor een veilige werkomgeving te zorgen is een modelprotocol ongewenst gedrag belangrijk. Hiervoor kun je ons modelprotocol gebruiken!
Download