Arbowetgeving

Volgens de Arbowetgeving moet je als werkgever zorgen voor een werkomgeving, die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag, dat kan leiden tot psychische belasting bij medewerkers. KHN heeft daarom een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld.

Aansprakelijk

Als u geen beleid heeft op dit gebied, is het mogelijk dat uw medewerkers een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Dat kan onaangename boetes tot gevolg hebben. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld door uw medewerker, als hij of zij schade leidt als gevolg van ongewenst gedrag. U moet dus kunnen aantonen dat u al het mogelijke heeft gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Protocol ongewenst gedrag

Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenprocedure is één van de maatregelen die u als werkgever kunt nemen om aan uw verplichtingen te voldoen. De regeling moet toegankelijk zijn voor het personeel. De medewerkers en leidinggevenden moeten bekend zijn met het bestaan van de regeling en de werking ervan en weten welke maatregelen uit de procedure kunnen voortvloeien. Voor de invoering van het beleid is instemming van de Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging vereist. KHN heeft voor u een model protocol ongewenst gedrag opgesteld.

Vragen?

Neem contact op met KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar info@khn.nl.

Download

Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenprocedure is één van de maatregelen die u als werkgever kunt nemen om aan uw verplichtingen te voldoen in gevolge van Arbowetgeving.
Download