De situatie

In 2022 zagen we al de eerste tekenen van herstel van het inkomende toerisme, ondanks nieuwe onzekerheden (zoals de Russische inval in Oekraïne, de daarmee samenhangende energiecrisis en zeer hoge inflatie), maar het herstel heeft zich in 2023 in een dusdanig tempo doorgezet dat er in 2024 meer gasten in ons land zullen verblijven dan in het laatste jaar voor de coronapandemie, 2019. En dat ondanks de fors gestegen prijzen voor reizen. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol ook voor de toeristische sector. In 2022 ging de nationale Toerismetop volledig over de ontwikkeling naar een duurzame toeristische sector. Overheden stellen klimaatdoelen en stuurt erop dat ook onze sector hierin mee gaat.

Naast duurzaamheid en personeel is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren hoe we kunnen komen tot een meer integrale benadering van toerisme. Hierbij gaat het niet alleen om het (zeer aanzienlijke!) economische belang van de sector maar ook over leefbaarheid, vestigingsklimaat en aantrekkelijk wonen. In toeristische gebieden is het voorzieningenniveau hoger en daar profiteert ook de lokale bevolking van. Dit voorzieningenniveau maakt het ook aantrekkelijker voor niet-toerisme gerelateerde bedrijven om zich te vestigen. Recreatie en uitgaan vervullen bovendien een sociale rol: mensen ontmoeten elkaar hier en kunnen ontspannen. Het is daarom belangrijk dat de toeristisch/recreatieve sector de ruimte krijgt, ruimte die schaars is in Nederland en per definitie gedeeld moet worden met andere partijen.

Ondanks het economisch belang van de sector, in 2019 was de sector goed voor € 90,8 miljard aan bestedingen, 812.000 banen (7,5% van de totale werkgelegenheid) en 4,4% van het bbp, is er op dit moment geen enkele landelijke regie op het onderwerp ‘toerisme’ en wordt de toeristisch/recreatieve ontwikkeling vrijwel volledig overgelaten aan regionale en lokale overheden.

Onder leiding van Rob van Gijzel wordt door de Taskforce Gastvrijheidsindustrie (samenwerking van EZK, Gastvrij Nederland, , provincies, Destination Marketing Organisaties en wetenschap) gewerkt aan een nieuwe strategische visie met betrekking tot de sector waarbij het onder andere de bedoeling is tot meer centrale regie en afstemming te komen, maar vooral om tot een concreet actieplan te komen waar de sector baat bij heeft.

Standpunt KHN

Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Horecaondernemers kunnen hun rol als gastheer van de samenleving vergroten en het aantal banen in de Nederlandse economie laten stijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een antwoord bieden op de kansen en uitdagingen die herstel en groei van het toerisme met zich meebrengen. Dit doen wij onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden zoals Gastvrij Nederland en de Taskforce Gastvrijheidsindustrie. Samen zetten we ons in voor overheidsbeleid dat niet alleen goed is voor de sector maar ook voor Nederland en de Nederlanders, doen we onderzoek, delen we kennis, proberen we het overheidsbeleid te beïnvloeden en werken we aan de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een duurzame toeristische sector over de volle breedte, van kusttoerisme tot stedelijk toerisme en zowel lokaal als provinciaal/regionaal als landelijk en internationaal.

Meer informatie

Gerelateerde standpunten

Lees meer