De situatie over toerisme

De toeristische sector heeft een forse klap gekregen door de coronacrisis. Alhoewel een aantal bedrijven een redelijke tot zelfs goede zomer draaide als gevolg van Nederlanders die in eigen land vakantie vierden, geldt dit zeker niet voor de gehele horeca. Inkomend en zakelijk toerisme en evenementen bleven in 2020 fors achter en verwacht wordt dat zich dit in 2021 niet direct na de crisis herstelt. Niet alleen moeten steunmaatregelen helpen om de sector door de crisis zelf heen te helpen, er moet ook perspectief zijn voor de toekomst: wat zijn de gevolgen van de crisis voor de gastvrijheidssector en hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de sector zich na de crisis
weer kan herstellen? Vanuit het platform Gastvrij Nederland is een taskforce in het leven geroepen die zich over dit soort vraagstukken werkt. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van EZK die de secretarisrol in de taskforce vervult.

Standpunt KHN over toerisme

Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Horecaondernemers kunnen hun rol als gastheer van de samenleving vergroten en het aantal banen in de Nederlandse economie laten stijgen. KHN wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een antwoord bieden op de kansen en uitdagingen die herstel en groei van het toerisme met zich meebrengen. Dit doen wij onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden zoals Gastvrij Nederland en de corona taskforce gastvrijheid. Samen zetten we ons in voor de juiste steunmaatregelen van de overheid voor herstel, doen we onderzoek, delen we kennis, proberen we het overheidsbeleid te beïnvloeden en werken we aan de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van toerisme over de volle breedte, van kusttoerisme tot stedelijk toerisme en zowel lokaal als provinciaal/regionaal als landelijk en internationaal.