De situatie

De toeristische sector heeft een forse klap gekregen door de coronacrisis. Alhoewel de binnenlands inmiddels weer redelijk op peil is, moet de internationale markt nog een forse inhaalslag maken. Met name het zakelijke toerisme zal voor het algehele herstel nog enkele jaren nodig hebben en ook het toerisme uit verre bestemmingen heeft nog een stevige impuls nodig.

Ondertussen moet worden nagedacht over de toekomst van de sector. Corona heeft het toerisme veranderd. De wens om te reizen zal blijven maar verantwoord reizen en duurzaamheid spelen steeds meer een rol bij de keuze van de toerist: niet meer drie verre reizen per jaar maar een combi met binnenland of nabije (met de trein bereikbare) bestemmingen, kiezen voor een duurzaam hotel, regionale streekproducten, hybride zakenevenementen die zowel online (voor de verre deelnemer) als fysiek worden bijgewoond, meer de natuur in, enz. De sector zal hierbij moeten aansluiten.

Naast duurzaamheid en personeel is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren hoe we kunnen komen tot een integrale benadering van toerisme. Hierbij gaat het niet alleen om het (zeer aanzienlijke!) economische belang van de sector maar ook over leefbaarheid, vestigingsklimaat en aantrekkelijk wonen. In toeristische gebieden is het voorzieningenniveau hoger en daar profiteert ook de lokale bevolking van. Dir voorzieningenniveau maakt het ook aantrekkelijker voor niet-toerisme gerelateerde bedrijven om zich te vestigen. Recreatie en uitgaan vervullen bovendien een sociale rol: mensen ontmoeten elkaar hier en kunnen ontspannen. Als sector brengen we dit – onderbouwd door onderzoek – onder de aandacht van overheden en zetten we in op beleid waarin onze sector in de stad en in het landelijke gebied de ruimte krijgt, en waarbij ook aandacht is voor de leefbaarheid. Spreiding van toerisme in plaats en tijd horen hierbij.

Standpunt KHN

Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Horecaondernemers kunnen hun rol als gastheer van de samenleving vergroten en het aantal banen in de Nederlandse economie laten stijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een antwoord bieden op de kansen en uitdagingen die herstel en groei van het toerisme met zich meebrengen. Dit doen wij onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden zoals Gastvrij Nederland en de corona task force gastvrijheid. Samen zetten we ons in voor de juiste steunmaatregelen van de overheid voor herstel, doen we onderzoek, delen we kennis, proberen we het overheidsbeleid te beïnvloeden en werken we aan de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van toerisme over de volle breedte, van kusttoerisme tot stedelijk toerisme en zowel lokaal als provinciaal/regionaal als landelijk en internationaal.

Meer informatie

Gerelateerde standpunten

Lees meer