De situatie

Criminaliteit schaadt de horeca.

Op landelijk niveau zijn er verschillende initiatieven van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar KHN in deelneemt. Als deelnemer van de Taskforce Overvallen organiseert KHN met subsidie jaarlijks overval- en agressie-trainingen in het land. Als deelnemer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de landelijke aanpak voor criminaliteit tegen bedrijven.

Als het gaat om uitgaansgebieden wordt er door KHN op lokaal niveau vrijwel altijd samengewerkt met de gemeente en lokale politie. Afspraken worden gemaakt in een convenant of via een zogenaamde Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Ondermijning, een toenemende verwevenheid tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, is een ‘hot item’ bij politie en justitie. In samenwerking tussen publieke en private partijen wordt ingezet op een breed pallet aan maatregelen, deels in regelgeving, om ondermijning tegen te gaan. Zo is er onder andere sprake van een plan om contante betalingen vanaf 3000 euro te verbieden met het doel om daarmee witwassen tegen te gaan.

Standpunt KHN

  • Horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun zaak voor hun gasten, hun personeel en zichzelf. Samenwerking met andere ondernemers, politie en gemeente is cruciaal. Een goed voorbeeld is de hierboven genoemde KVU.
  • Er moet een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen partijen: de verantwoordelijkheid van een ondernemer houdt niet op bij de drempel van zijn bedrijf, maar hij is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van de overheid.
  • Nieuwe initiatieven en regelgeving die ondermijning moeten tegengaan moeten geen onevenredige belasting gaan worden voor de ondernemers die zich niet schuldig maken aan criminele activiteiten. Dan gaan de ‘goeden’ namelijk leiden onder de ‘slechten’. Een verbod op contant geld vanaf 3000 euro gaat witwassen niet of nauwelijks tegen terwijl het horecaondernemers onevenredig belemmert in het ondernemerschap.
Meer informatie