Waarom toerisme als speerpunt?

Toerisme is niet alleen een belangrijke vorm van ontspanning en vrije tijdbesteding, het brengt ‘ontvangende’ landen en regio’s ook inkomsten, werkgelegenheid, investeringen en leidt tot uitwisselingen tussen verschillende culturen. Voor een gemiddeld horecabedrijf biedt toerisme extra kansen en de mogelijkheid op extra omzet. In de totale gastvrijheidsindustrie in Nederland gaat op jaarbasis ruim 90 miljard euro om, de toegevoegde waarde voor Nederland bedraagt ongeveer 4,5%. Een sector van belang voor de BV Nederland. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Toerisme ongebreideld laten doorgroeien in Nederland is niet mogelijk. Draagvlak van de omgeving voor toeristische ontwikkelingen is een must.

Onze standpunten over

KHN-speerpunt toerisme

Bootje varen toeristen grachten water
KHN wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een antwoord bieden op kansen en uitdagingen van de groei van het toerisme.
Lees meer
Terrassen en buitenbars overdekte straat
KHN pleit o.a. voor eenduidige (landelijk geldende) grondslagen voor lokale belastingen, leges en heffingen.
Lees meer