Minister van Horeca & Toerisme

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie in Nederland. Bijna zeventig procent van de horecaondernemers geeft aan dat toerisme belangrijk is voor hun zaak en ruim de helft geeft aan dat er nog ruimte is voor verdere groei van toerisme (onderzoek KHN, najaar 2019). Horecaondernemers zien ook een aantal uitdagingen.

Om het groeiende toerisme op een goede manier te kanaliseren is het volgens horecaondernemers belangrijk dat er slagen worden gemaakt in de toeristische agenda van Nederland. Zo liggen er kansen voor regionale marketing door binnen regio’s samen te werken en toeristen niet alleen te spreiden over het land, maar ook over het jaar.

KHN pleit voor een minister van Horeca & Toerisme, met een duidelijk toeristisch actieprogramma om de groei van het toerisme in Nederland in goede banen te leiden.

Onze standpunten over

Standpunt Toerisme

Amsterdam

Toeristenbelasting

KHN pleit voor een gastvrije toeristenbelasting, waarvan de opbrengst aantoonbaar ten goede komt aan de toeristische sector.
Lees meer
Bootje varen toeristen grachten water

Toerisme

KHN wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een antwoord bieden op kansen en uitdagingen van de groei van het toerisme.
Lees meer
Terrassen en buitenbars overdekte straat

Lokale lasten

KHN pleit o.a. voor eenduidige (landelijk geldende) grondslagen voor lokale belastingen, leges en heffingen.
Lees meer