Waarom Arbeid en Werkgeverschap als speerpunt?

Ondernemers en hun personeel ‘maken’ de gastvrijheid die kenmerkend is voor de horeca. Voldoende en goed personeel is dan ook een onmisbaar element voor een succesvol horecabedrijf. Ook de horeca kampt, zeker direct na corona, met grote uitdagingen om voldoende mensen te vinden. Hoewel het laatste jaar de druk iets minder is geworden, moeten we er rekening mee houden dat de druk om voldoende personeel te vinden permanent hoog zal blijven.

Het is belangrijk om te investeren in de horeca als een aantrekkelijke sector om te werken en carrière te maken. Dat lukt niet alleen door het bieden van een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket maar daar hoort ook bij goed en professioneel werkgeverschap en het bieden van loonbaanperspectieven.

De komende jaren zal de inzet van KHN op het thema Arbeid en Werkgeverschap voor een belangrijk deel worden bepaald door de uitvoering van het KHN Actieplan Arbeidsmarkt. Het doel van dit plan is om de sector te ondersteunen in het behouden en vinden van voldoende medewerkers

Tot slot werkt KHN aan handvatten voor ondernemers om goed werkgeverschap vorm te geven, zoals het vernieuwde platform goed werkgeverschap vol praktische tips en tools.

Bekijk het platform goed werkgeverschap vol praktische tips en tools

Onze standpunten over

KHN-speerpunt Arbeid en Werkgeverschap

Medewerker bar
KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een belangrijke rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in de horeca.
Lees meer
Bediening personeel terras dienblad ober kelner dranken 1050x700
KHN vindt dat we het tekort niet alleen oplossen met campagnes. Het promoten begint met het daadwerkelijk zijn van een aantrekkelijke bedrijfstak.
Lees meer
Werkgeverschap_H0A0181
KHN geeft input op al de regels uit ‘Brussel’ en ‘Den Haag’ en maken wij een werkbare vertaalslag naar de maat van horecaondernemingen.
Lees meer
Medewerker_H0A9904
KHN vindt dat: Eerlijk, gezond en veilig werken noodzakelijk is; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt verzuim teruggebracht.
Lees meer
Personeel_P8A7018
KHN vindt dat: Arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels de arbeidsinzet en productiviteit moet dienen.
Lees meer
Advies_i Stock-1047062444
KHN vindt dat wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken op maat. Een cao is geen doel op zich.
Lees meer
Onderwijs_H0A0029
Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft.
Lees meer
Personeel_P8A7047
KHN maakt zich sterk voor voldoende leerplaatsen en goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van SBB en BBL-leerplaatssubsidie.
Lees meer
Horecaondernemer eetcafé
De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en vakorganisaties. De regeling is door de minister van SZW verplicht gesteld.
Lees meer
Meningen vanuit de horeca
KHN vindt de WW in duur afdoende, maar nog niet genoeg gericht op van werk na werk en snel nieuwe competenties en vaardigheden bijspijkeren.
Lees meer
Financiering, administratie
KHN wil in de praktijk een toepasbaar onderscheid naar risico’s die voor rekening van de werkgever en van de werknemer moeten komen.
Lees meer