Waarom goed werkgeverschap als speerpunt?

De horeca groeit, het aantal vacatures in de horeca groeit mee en de arbeidsmarkt is krap. Veel horecaondernemers zijn daarom bezig met de vraag: hoe zorg ik dat ik nu, maar ook in de toekomst voldoende, goed opgeleide medewerkers voor mijn bedrijf kan vinden?

Bekijk hier de arbeidsmarktcijfers in jouw regio

KHN zet zich daarom in voor samenwerking tussen horeca en regionale onderwijsinstellingen voor goed beroepsonderwijs. Ook ligt de focus op goed werkgeverschap, en dat is meer dan alleen salaris. Daarnaast zet KHN in op goede arbeidsvoorwaarden en pensioenen.

Tot slot werkt KHN aan handvatten voor ondernemers om goed werkgeverschap vorm te geven, zoals het vernieuwde platform goed werkgeverschap vol praktische tips en tools.

Onze standpunten over

KHN-standpunten goed werkgeverschap

Medewerker bar
KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in de horeca.
Lees meer
Bediening personeel terras dienblad ober kelner dranken 1050x700
KHN vindt dat we het tekort niet alleen oplossen met campagnes. Het promoten begint met het daadwerkelijk zijn van een aantrekkelijke bedrijfstak.
Lees meer
Werkgeverschap_H0A0181
KHN geeft input op al de regels uit ‘Brussel’ en ‘Den Haag’ en maken wij een werkbare vertaalslag naar de maat van horecaondernemingen.
Lees meer
Medewerker_H0A9904
KHN vindt onder meer dat eerlijk, gezond en veilig werken noodzakelijk is; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt verzuim ...
Lees meer
Personeel_P8A7018
KHN vindt dat arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels de arbeidsinzet en productiviteit moet dienen. KHN ziet dat in de Wab niet terug.
Lees meer
Advies_i Stock-1047062444
KHN vindt dat wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken op maat. Een cao is geen doel op zich.
Lees meer
Onderwijs_H0A0029
Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft.
Lees meer
Personeel_P8A7047
KHN maakt zich sterk voor goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van SBB.
Lees meer
Pensioenen_in_de_horeca_P8A6339
De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en vakorganisaties. De regeling is door de minister van SZW verplicht gesteld.
Lees meer
Meningen vanuit de horeca
KHN vindt de vernieuwde WW afdoende en vindt een verlenging van de duur via een cao ongewenst en werkt hier ook niet aan mee.
Lees meer
Financiering, administratie
KHN wil in de praktijk een toepasbaar onderscheid naar risico’s die voor rekening van de werkgever en van de werknemer moeten komen.
Lees meer