De situatie

De Werkloosheidswet kent voor werknemers een loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering. De totale duur is minimaal 6 en maximaal 26 maanden naar de duur van het arbeidsverleden. Na een jaar moet de uitkeringsgerechtigde in redelijkheid werk aanvaarden.

Via de Wet arbeidsmarkt in balans zijn er contractafhankelijke premies: lagere en 5%-punt hogere hoge premie. Deze premies zijn niet risico-gerelateerd.

Standpunt KHN

KHN vindt:

1. De WW in duur afdoende, maar nog niet genoeg gericht op van werk na werk en snel nieuwe competenties en vaardigheden bijspijkeren. KHN zet in op verbetering.

2. De kring van verzekerden niet genoeg gericht op de kring van zzp die onder de armoedegrens vallen.

3. Dat een hoge of lage ww-premie alleen landelijk en vooral risico-gerelateerd op de feitelijke uitkeringslasten mag zijn; niet gebaseerd op politiek wensdenken.