De situatie

De Werkloosheidswet kent voor werknemers een loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering. De totale duur is minimaal 6 en maximaal 26 maanden naar de duur van het arbeidsverleden. Na een jaar moet de uitkeringsgerechtigde in redelijkheid werk aanvaarden. Via de Wet arbeidsmarkt in balans zijn er contractafhankelijke premies: lagere en 5%-punt hogere hoge premie. Deze premies zijn niet risico-gerelateerd. Het is mogelijk via een cao de duur van de WW te verlengen.

Standpunt KHN

KHN vindt:

  1. De vernieuwde WW in duur afdoende, maar nog niet genoeg gericht op van werk na werk en snel nieuwe competenties en vaardigheden bijspijkeren.
  2. De kring van verzekerden niet genoeg gericht op de kring van zzp die onder de armoedegrens vallen.
  3. Een verlenging van de WW-duur via een cao ongewenst en werkt hier ook niet aan mee. Verlenging via een cao zou leiden tot minder prikkels voor het hervatten van het werk, tot extra collectieve lasten en kosten voor een onmogelijke uitvoering.
  4. Dat een hoge of lage ww-premie alleen landelijk en vooral risico-gerelateerd op de feitelijke uitkeringslasten mag zijn; niet gebaseerd op politiek wensdenken.