De situatie

KHN is een ondernemers- én werkgeversvereniging. Vanuit die laatste rol is KHN in overleg met relevante (sociale) partners over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen. Sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofdlijnen en desgewenst bij het regelen van een (basis-)cao of een model arbeidsvoorwaardenreglement voor de horeca. Zo ontstond op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt, maar die moet nu wel de transitie naar een gelijk speelveld voor alle werkenden ondersteunen.

KHN is aangesloten bij VNO-NCW en nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en regelingen. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen (waaronder KHN), is betrokken in een sectorale sociale dialoog met de Europese Vakbonden. HOTREC heeft geen onderhandelingsmandaat over primaire arbeidsvoorwaarden, dat is aan de Nederlandse horeca waar KHN een belangrijke rol in speelt.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

  • Wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken op maat binnen ondernemingen door werkgever en (individuele) werknemer, opdrachtgever en opdrachtnemer. Uiteraard in een balans met wettelijke voorschriften.
  • Een collectieve arbeidsovereenkomst (een cao) een goed instrument binnen de arbeidsverhoudingen kan zijn, maar geen doel op zich.
    Meer informatie over de horeca-cao