KHN Info & Advies

KHN-leden maken gratis gebruik van KHN Info & Advies. Voor een antwoord op al uw horecagerelateerde vragen bent u bij onze specialisten van KHN Info & Advies aan het juiste adres.

Waarom Info & Advies?

Onze adviseurs van KHN Info & Advies (I&A) beschikken over veel ervaring, kennis en informatie over onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, wet- en regelgeving en uw rechten en plichten ten opzichte van verhuurders of leveranciers. Zij helpen KHN-leden verder op weg en geven u praktische tips en handvatten over voorkomende problemen. Jaarlijks beantwoorden onze adviseurs zo'n 23.000 vragen.

Neem contact op

Speciaal voor leden:
Telefoon: 0348 48 94 11 (maandag t/m vrijdag, tussen 10.00 en 16.00 uur).
E-mail: khnadvies@khn.nl
Twitter: volg @advieskhn

Adviseurs I&A

Sharon van Dansik

Adviseur I&A
Tel: 0348 48 94 42

Marina Fliers

Adviseur I&A
Tel: 0348 48 94 45

Karin Goosens

Coördinator I&A en Mediator
Tel: 0348 48 94 80

Martine van der Haven

Adviseur I&A
Tel: 0348 48 94 46

Nathalie ter Heide

Adviseur I&A
Tel: 0348 48 94 40

Harriëtte Lam

Hoofd Ledenservice
Mob: 06 51 17 46 93

Sieta Nagtegaal

Adviseur Info & Advies
Tel: 0348 48 94 41

Riënne Pranger-Lagerweij

Adviseur I&A
Mob: 0348 48 94 49
Terug
Download de gratis KHN App
Vraag & antwoord

Welke mogelijkheden heeft u als een gast een reservering annuleert?

Het is u vast weleens overkomen: gasten die een reservering annuleren, terwijl u al kosten heeft gemaakt. Welke mogelijkheden heeft u dan als ondernemer? Als u schade heeft opgelopen door een annulering kunt u deze verhalen op uw gasten op basis van de door KHN opgestelde Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Deze zijn van toepassing op in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals:

 • Hotels
 • Restaurants
 • Cafés
 • Aanverwante bedrijven, zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven

Hoe doet u dat?

Wilt u schade verhalen? Dan moet u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing hebben verklaard op de overeenkomst. U kunt de voorwaarden in het Engels, Duits, Chinees en Nederlands van onze website downloaden en zelf op uw website zetten en/of aan gasten geven. Maak hiervoor gebruik van de verwijzingstekst die wij hiervoor adviseren.

Hoeveel kan ik in rekening brengen?

Welk bedrag u aan de gast in rekening kunt brengen is afhankelijk van het tijdstip van annulering, type reservering en of het individuen of een groep betreft.

Annuleringskosten

De annuleringskosten zijn altijd een percentage van de reserveringswaarde. Bij no-show kunt u de volledige reserveringswaarde in rekening brengen. U kunt de schade eerst zelf proberen te verhalen door de gast meteen per brief te wijzen op de annuleringsafspraken. Ontvangt u geen betaling dan kunt u via een incassobureau uw vordering uit handen geven.

Meer informatie

U vindt hier meer informatie over de Uniforme Voorwaarden Horeca en het toepassen van de UVH.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de UVH of hoe u ze van toepassing moet verklaren? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via khnadvies@khn.nl of bel naar 0348 48 94 11.

U heeft een factuur van Stichting Reprorecht ontvangen. Moet u deze betalen?

De Stichting Reprorecht int vergoedingen voor bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers. KHN legt uit hoe dit zit en of u deze factuur moet betalen.

Alle bedrijven in Nederland zijn, op grond van de Auteurswet, verplicht een vergoeding te betalen voor het (digitaal) kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals artikelen en foto's uit kranten, tijdschriften of boeken voor intern gebruik. De Stichting Reprorecht int deze vergoeding voor de makers van de publicaties zoals bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers.

Vergoedingenoverzicht
Om het administratief eenvoudig te houden heeft de stichting, in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland, standaardtarieven afgesproken. Het bedrag is gebaseerd op het aantal medewerkers en de sector. Bekijk hier het vergoedingenoverzicht van 2017/2018.

Wat mag ik na het voldoen van de vergoeding wel en wat niet?
Een uitgebreide uitleg over de voorwaarden waarop u (digitale) fotokopieën mag maken leest u hier.

Maakt u geen tot weinig kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken?
Bent u van mening dat de regeling niet voor u geldt, dan kunt u online bezwaar aantekenen op de website van Stichting Reprorecht. U moet uw bezwaar binnen de op de factuur gestelde termijn doorgeven.

Voor meer informatie: www.reprorecht.nl/ondernemers.

Het contract van uw zieke medewerker loopt af, bent u verplicht dit te verlengen?

Gelden er andere regels tijdens ziekte? En hoe zit dat met zwangerschap? Waar moet u rekening mee houden? KHN geeft antwoord!

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de einddatum die in de overeenkomst is vastgelegd. Van rechtswege betekent dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt, zonder dat daar toestemming van het UWV Werkbedrijf voor nodig is of een beslissing van de kantonrechter. Dit geldt ook als uw medewerker ziek of zwanger is. U heeft dus geen verplichting het contract voort te zetten. Wel is het in deze situatie belangrijk een aantal zaken op tijd te regelen.

Niet verlengen
Heeft u een zieke medewerker met wie de arbeidsovereenkomst afloopt en wilt u dit contract niet verlengen? Zorg dan dat u uw medewerker dit schriftelijk laat weten, houd hierbij rekening met de aanzegtermijn en vergeet de uitdiensttreding niet te melden bij het UWV.

 • Informeer uw medewerker schriftelijk
  U bent wettelijk verplicht uw medewerker schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wil voortzetten.
 • Denk aan de aanzegtermijn
  U moet uw medewerker minimaal een maand voor het einde van de contractduur laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Deze aanzegtermijn geldt bij tijdelijke contracten van zes maanden en meer. Als u dat niet of niet op tijd doet bent u maximaal een maandloon verschuldigd. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt sowieso op de einddatum.
 • Meld uitdiensttreding zieke medewerker bij het UWV
  Uw zieke medewerker kan een Ziektewetuitkering aanvragen. Daarom bent u verplicht om bij uitdiensttreding van een zieke werknemer op de laatste dag van het dienstverband een melding te doen bij het UWV.


Volg de cursus!
Uw medewerker meldt zich ziek. Weet u wat uw verplichtingen zijn als werkgever? En wat mag er van uw medewerker verwacht worden tijdens zijn ziekte? Meld u aan voor de workshop Ziekteverzuim en re-integratie van KHN en weet hoe het zit.

Vragen?

Mail naar Info & Advies of bel ons via 0348 48 94 11 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Hoe kunt u uw ontwikkelingsbudget inzetten om uw medewerkers te behouden?

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers zich ontwikkelen. Voor het werven van nieuwe medewerkers, maar ook het behoud van medewerkers en de kwalitatieve groei binnen uw bedrijf kunt u uw medewerkers bijvoorbeeld trainingen aanbieden. Wat zijn de regels en hoe kunt u dit het beste regelen? KHN geeft antwoord.

In de horeca-cao is opgenomen dat u als werkgever per jaar een ontwikkelingsbudget voor de medewerkers moet vaststellen. De hoogte van dit budget kunt u zelf bepalen, maar is ten minste twee procent van de cumulatieve jaarloonsom van de onderneming voor de loonheffing. Het budget wordt ingezet voor het inwerken, het volgen van scholing, training of het inwinnen van een loopbaanadvies en voor het ondersteunen en realiseren van ontwikkelafspraken uit het beoordelingsgesprek. 

Vastlegging afspraken

Als u met uw medewerker afspraken maakt over de inzet van het persoonlijke ontwikkelingsbudget, is het raadzaam om dit schriftelijk vast te leggen. Met de model studieovereenkomst legt u zaken vast zoals de duur van de training, de (financiële) gevolgen bij mogelijke uitdiensttreding en of de studietijd voor rekening van de medewerker komt. 

Financieel voordeel

De vergoedingen of verstrekkingen die u uw medewerker geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zoals cursussen, congressen en vakliteratuur, zijn fiscaal onbelast. Lees ook: Mag ik mijn medewerker nog een onbelaste kostenvergoeding verlenen?

Startende ondernemer

Als startende ondernemer bent u niet verplicht om een ontwikkelingsbudget vast te stellen totdat uw bedrijf minimaal een volledig kalenderjaar bestaat.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of e-mail naar khnadvies@khn.nl.

Kunt u de UVH toepassen bij reserveringen via BookDinners?

BookDinners is een branche-initiatief van, voor en door restaurants. Met dit platform krijgt u zelf de regie over de relatie met uw gasten, de gastgegevens en marketingacties. Kunt u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) of uw eigen algemene voorwaarden hanteren?

BookDinners heeft andere algemene voorwaarden dan de UVH. BookDinners heeft er voor gekozen om eenvoudige voorwaarden op te stellen om de gebruiksvriendelijkheid van het platform in de opstartfase te stimuleren. De voorwaarden kennen om die reden dan ook geen regels omtrent annuleren. Omdat BookDinners eigen algemene voorwaarden heeft opgesteld, kunt u geen andere voorwaarden toepassen, zoals bijvoorbeeld de UVH.

Controle op uw reserveringen

KHN heeft BookDinners opgezet als alternatief voor de steeds machtiger wordende bestaande platforms, zoals Iens of Thuisbezorgd. Hierbij speelt constant de afweging tussen uw belangen en die van de gasten. U heeft met BookDinners controle op de maximale grootte van een reservering en dus invloed op wat u wel of niet toestaat. Daarnaast kunt u het platform benutten om van bezoekers vaste gasten te maken. Tevens heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met gasten. Met het oog op deze mogelijkheden zijn er door BookDinners algemene voorwaarden opgesteld.

Alleen vermelding op BookDinners

Als u deze mogelijkheden niet wilt benutten, kunt u er ook enkel voor kiezen om met een vermelding op BookDinners te staan. Uw gast wordt dan doorverwezen naar uw bedrijf om de reservering te maken. In dat geval kunt u wel uw eigen opgestelde voorwaarden of de UVH toepassen.

In de toekomst wordt het platform doorontwikkeld met uw belang voorop. Daarin worden ook de mogelijkheden onderzocht om de algemene voorwaarden waar nodig uit te breiden of aan te passen. Lees hier meer over BookDinners.

Lees ook

Minder no shows? KHN geeft tips!