Download de gratis KHN App

KHN Info & Advies

KHN-leden maken gratis gebruik van KHN Info & Advies. Voor een antwoord op al uw horecagerelateerde vragen bent u bij onze specialisten van KHN Info & Advies aan het juiste adres.

Waarom Info & Advies?
Onze adviseurs van KHN Info & Advies (I&A) beschikken over veel ervaring, kennis en informatie over onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, wet- en regelgeving en uw rechten en plichten ten opzichte van verhuurders of leveranciers. Zij helpen KHN-leden verder op weg en geven u praktische tips en handvatten over voorkomende problemen. Jaarlijks beantwoorden onze adviseurs zo'n 23.000 vragen.

Neem contact op
Speciaal voor leden:
Telefoon: 0348 48 94 11 (maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 17 uur).

E-mail: khnadvies@khn.nl
Twitter: volg @advieskhn

  

Adviseurs I&A

Sharon van Dansik

Michelle Derksen-Verdonck

Marina Fliers

Adviseur I&A
Tel: 0348 48 94 45
Mob: 06 51 83 36 86

Karin Goosens

Coördinator I&A en Mediator
Tel: 0348 48 94 80

Martine van der Haven

Nathalie ter Heide

Terug

personeelsscan_banner_285x149

Vraag & antwoord

Hoe kunt u tijdens carnaval geschminkte jongeren identificeren?

Het wordt een hele klus om tijdens carnaval te controleren of een geschminkte tiener niet stiekem een biertje probeert te bestellen. Wat kunt u doen als u de identiteit en dus ook de leeftijd niet kunt vaststellen van geschminkte of gemaskerde gasten tijdens carnaval?

Volgens de wet bent u verplicht om de leeftijd van uw (jonge) gasten te controleren. U blijft dus verantwoordelijk. Maar nu de praktijk: de handhaving is haast niet te doen, omdat bij geschminkte gasten moeilijk is vast te stellen of hij of zij 18 jaar of ouder is. Een oplossing om een eventuele (onbewuste) overtreding en een boete te voorkomen is leeftijdbandjes verstrekken.

Leeftijdsbandjes verstrekken
In verschillende gemeenten zijn er voor en tijdens carnaval centrale posten waar jongeren na het tonen van hun identiteitsbewijs en een check middels een ID-apparaat leeftijdsbandjes kunnen halen. Met deze bandjes kunnen zij snel en gemakkelijk bij de horecagelegenheden aantonen dat zij oud genoeg zijn om alcohol te mogen drinken. De jongeren dienen de leeftijdsbandjes enkele dagen voor de start van carnaval af te halen, zodat zij zich kunnen identificeren.

Informeer bij uw KHN-regiomanager of deze initiatieven ook in uw regio plaatsvinden. 

Mag u Spotify gebruiken in uw bedrijf?

U wilt betaalde muziekdiensten zoals Spotify, Last.fm en Apple Music gebruiken in uw horecabedrijf. Mag dat?

Nee, u mag Spotify niet gebruiken in uw zaak. In de gebruiksvoorwaarden van Spotify staat vermeld dat de Spotify Service en de aangeboden content eigendom zijn van Spotify of van haar licentienemer. Uw Spotify-abonnement is dus alleen voor privégebruik. Ook diensten als Last.fm, Nokia Comes With Music en Apple Music, mag u -op dit moment- niet gebruiken voor zakelijke toepassingen.

Buma/Sena?
Het zakelijk gebruik van Spotify staat volledig los van de vergoedingen die u aan Buma en/of Sena moet betalen voor het afspelen van beschermde muziek. Kortom: ook al betaalt u aan Buma en/of Sena voor muziekrechten, u mag Spotify niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Tip! KHN Muziek
Er is steeds meer vraag naar een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor beschermde achtergrondmuziek. Daarom heeft KHN exclusief voor leden een rechten-inclusieve streaming muziekdienst ontwikkeld voor slechts € 14,95 per maand. Kijk op khnmuziek.nl om een demo te beluisteren of om direct een abonnement af te sluiten.

Voor welke arbeidsovereenkomsten geldt een aanzegtermijn?

Heeft u medewerkers in dienst met een tijdelijk contract? Dan heeft u te maken met een aanzegtermijn. Wat betekent dat en waar moet u op letten? KHN geeft antwoord.

Sinds 1 januari 2015 heeft u bij alle contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer te maken met een zogenaamde aanzegtermijn. Dit is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Een aanzegtermijn betekent dat u minimaal één maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk moet aangeven of u de arbeidsovereenkomst na afloop wilt verlengen of niet (en bij verlenging de voorwaarden). 

Altijd schriftelijk informeren
Bij alle contracten voor bepaalde tijd, met een contractduur van een half jaar of langer, moet u uw medewerker dus uiterlijk een maand (de aanzegtermijn) voordat het contract afloopt schriftelijk informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Doet u dat niet? Dan moet u uw medewerker een vergoeding betalen die gelijk is aan een maandloon. Dit geldt ook als het contract wordt verlengd. Bent u te laat? Dan wordt de vergoeding berekend over de termijn dat u te laat bent.

Wat betekent dat voor u?
Bij verlenging van het contract moet u ook aangeven wat de voorwaarden zijn van de contractverlenging. Doet u dat niet, dan wordt het contract verlengd voor dezelfde periode (maar voor ten hoogste een jaar) en met dezelfde voorwaarden.

Geen vaste kalenderdatum
Er geldt geen aanzegtermijn als het contract niet op een vaste kalenderdatum eindigt. Bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of vervanging bij ziekte.

KHN biedt tools
KHN heeft voor u modelbrieven opgesteld:


Lees ook
Lees meer over arbeidsrecht in de horeca op khn.nl/avr.

Vragen?
Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Wat zijn de verschillen tussen de horeca-cao, de wet en het KHN Arbeidsvoorwaardenreglement?

KHN heeft voor u een overzicht opgesteld waarin de grootste verschillen tussen de horeca-cao, het burgerlijk wetboek en het nieuwe model KHN Arbeidsvoorwaardenreglement worden uitgelegd.

In het overzicht vindt u een vergelijking tussen de oude horeca-cao, het burgerlijk wetboek tot én na 1 juli 2014 en het nieuwe model arbeidsvoorwaardenreglement. 
 
Belangrijkste verschillen 
Het overzicht toont de belangrijkste verschillen aan, maar is op detail niet compleet. Het is dan ook verstandig het KHN Arbeidsvoorwaardenreglement vooraf goed door te nemen, wanneer u dit van toepassing wil verklaren.  

Meer informatie
Meer weten over het KHN Arbeidsvoorwaardenreglement? Ga naar khn.nl/avr

Mogen er vanaf januari 2017 nog verrekeningen met het minimumloon plaatsvinden?

Mag u na 1 januari 2017 verrekeningen of inhoudingen op het minimumloon toepassen? Zijn er uitzonderingen? KHN geeft antwoord!

Sinds 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen op het minimumloon van kracht. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan.

Minimumloon giraal betalen & begrijpelijke loonstrook
Sinds 1 januari 2016 bent u al verplicht om voor uw medewerkers het nettobedrag van de loonstrook uitsluitend via een bankbetaling over te maken. Netto is het resultaat wat op de loonstrook als netto te betalen overblijft. Dus contant uitbetalen mag niet meer. Ook niet gedeeltelijk. Zorg er dus voor dat u de correcte gegevens heeft van de bankrekening van uw medewerker. Ook moet u zorgen voor een duidelijke loonstrook: de bedragen op de loonstrook moeten toegelicht worden.

Verrekeningen vanaf 1 januari 2017
Sinds 1 januari 2017 is de WAS verder aangescherpt: u moet het volledige wettelijk minimumloon uitbetalen. Dit betekent dat u geen verrekeningen of inhoudingen meer kunt doen op het minimumloon. Op het minimumloon mogen alleen de wettelijk verplichte en toegestane inhoudingen gedaan worden. Denk hierbij aan belastingen en premies.

Hoe zit het met maaltijdkosten?
Let dus op bij het verrekenen van bijvoorbeeld de maaltijdkosten. Het verrekenen van de maaltijdkosten bij een medewerker die al het minimumloon verdient, is dus niet toegestaan! U dient het volledige minimumloon over te maken. 

Uitzonderingen?
Er zijn uitzonderingen: Wanneer uw medewerker een schriftelijke volmacht aan u verleent, mag u de kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden. Daar worden eisen aan gesteld. Zo geldt er een maximum van 25 procent van het minimumloon voor huisvesting en gelden bepaalde kwaliteitsnormen. Zorgverzekeringskosten kunt u inhouden indien een kopie van de zorgpolis wordt overlegd en hierbij geldt een maximum van de geschatte, gemiddelde premie.

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking zijn er meer uitzonderingen op het verbod van inhoudingen op het minimumloon. Zo is het voor hen ook mogelijk om inhoudingen te doen voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. De arbeidsbeperkte medewerker dient een schriftelijke volmacht aan u te verlenen.  Voor arbeidsbeperkte medewerkers geldt geen maximum percentage.

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.