Houd je medewerkers binnenboord - juist nu!

Op deze pagina vind je een aantal actuele regelingen in het kader van leven lang ontwikkelen. Onder andere vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk.

NL leert door met inzet van scholing (SZW)

Van 1 september tot en met 8 september 2021 konden opleiders en opleiderscollectieven een subsidieaanvraag indienen in het kader van de 'Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing'. Voor dit derde aanvraagtijdvak is een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Er kunnen aanvragen voor drie soorten scholing worden aangevraagd; categorie A (150 euro per scholingstraject), categorie B ( 500 euro per scholingstraject) en categorie C (1500 euro per scholingstraject). Meer informatie over deze regeling vind je hier.
De scholing uit de gehonoreerde aanvragen wordt kosteloos beschikbaar gesteld voor mensen die zich willen ontwikkelen via https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/.

STAP-budget

In 2022 wordt ook het STAP-budget (individueel ontwikkelbudget) geïntroduceerd. Werkenden en werkzoekenden kunnen binnen deze regeling maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Meer informatie over het STAP-budget vind je hier. Informatie voor opleiders om hun scholing te laten opnemen in het opleidingsregister van STAP is hier te vinden.

SLIM-regeling (SZW)

(48 miljoen in 2021 en ook in de jaren daarna hetzelfde bedrag)
Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg.

In 2021 is er nog één tijdvak waarin ondernemers de SLIM-regeling kunnen aanvragen. Van 1 september t/m 30 september 2021 loopt de aanvraagperiode voor individuele mkb-aanvragen. Mkb-ondernemers kunnen in dit tijdvak maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Meer informatie vind je hier.

MKB!dee (EZK)

Ben je een mkb-ondernemer en wil je zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in jouw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die je daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regling MKB!dee iets voor jou zijn. Vanaf 6 juli kun je weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Daarvoor heb je tot 7 september 2021 de tijd. Voor deze tender geldt een plafond van € 7 miljoen waarvan ten minste € 1,5 miljoen voor aanvragen is die gedaan zijn door een kleine onderneming of samenwerkingsverbanden waarvan ten minste een van de deelnemers een kleine onderneming is.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen (OCW)

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. Dit kan nog tot 1 november 2021. Voor meer informatie kijk je hier.

Regionale mobiliteitsteams en inzet scholing via praktijkleren in het mbo

35 regionale mobiliteitsteams gaan mensen helpen bij het vinden van nieuw werk. Het gaat om mensen die door de coronacrisis nu of straks geen werk hebben. Starters op de arbeidsmarkt en mensen met een taalachterstand krijgen hierbij extra aandacht. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Bron: Techniekpact, 22 juli 2021

Kijk voor meer informatie en voorbeelden van andere collega horecaondernemers in de KHN inspiratiebox op khn.nl/inspiratieboxpersoneel.

Bekijk KHN inspiratiebox