Ledenraad

KHN Ledenraad 30 mei 2017

De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan binnen onze vereniging en stelt het beleid op hoofdlijnen vast. Op 13 maart 2017 is een tijdelijke Ledenraad aangesteld bestaande uit 16 personen (één Ledenraadslid per regio). Deze tijdelijke Ledenraad begeleidt het transitieproces van onze vereniging naar KHN 3.0.

KHN 3.0 is het verandertraject van KHN waarbij we kritisch kijken naar onze activiteiten en diensten en naar de wijze waarop de vereniging en het bedrijf zijn georganiseerd. Om toekomstbestendig te zijn gaan we hier zaken in veranderen. De eerste stap in deze richting is de formatie van de tijdelijke Ledenraad.

De tijdelijke Ledenraad komt vanaf nu twee keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere de beleidskaders vast te stellen en de begroting en de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast vindt minimaal twee keer per jaar een informele sessie plaats van Ledenraadsleden en het Landelijk Bestuur. Zo kunnen we diepgaander met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke dossiers, trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de verenigingskoers.

Onze Ledenraadsleden
 

Regio

Ledenraadslid

Plaatsvervanger

Fryslan

C.J. (Corné) van de Erve

H.E. (Hugo) Wijbenga

Groningen

J.S.W. (Jan Bas) van Aalderen

S. (Siewert) van der Zweep

Drenthe

A.P. (Ton) Duivenvoorde

E. (Erwin) Wielens

Noord-Holland

R.N.F.J.M. (Rob) Baltus

H. (Hans) Gort

Amsterdam

P.W. (Pim) Everts

J.P.C. (Arjan) de Waard

Flevoland

R.J.C. (Ronald) Wijnschenk

Vacature

Midden-Nederland

M.A. (Mike) Veeneman

Vacature

Overijssel

G. (Geerlof) Kanis

P.F.H. (Philip) Kampkuiper

Gelderland

R.J. (Robbert) de Veen

S.F. (Sander) Wind

Noord- en Midden-Limburg

 P.J.M. (Peter) Bouten

Vacature

Zuid-Limburg

A.J.H.M. (Guido) Kreutzer

J.A.M. (Hank) van der Vleuten

Oost-Brabant

J.A.W. (Jan) Witmer

Vacature

Midden/West-Brabant

M.J. (Rini) Boertjes

C.G. (Corné) Oosterbos

Zeeland

J.P. (Jacco) de Lignie

Vacature

Zuid-Holland-Zuid

D.P.M. (Danielle) Vergeer

P.J. (Paul) Bol

Zuid-Holland-Noord

B.P. (Bart) Hogenboom

R. (Rob) Hemmes

 

Terug
Vereniging KHN
Meer informatie

https://twitter.com/khn 787936653616742400