Ledenraad

KHN Ledenraad 28 mei 2019

De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan binnen onze vereniging en stelt het beleid op hoofdlijnen vast. Op 28 mei 2019 is de nieuwe Ledenraad aangesteld bestaande uit 16 personen uit 8 kiesdistricten en 8 categorieën.

De Ledenraad komt vier keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere de beleidskaders vast te stellen en de begroting en de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast wordt tijdens de vergaderingen gediscussieerd over inhoudelijke dossiers, trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de verenigingskoers.

Mocht u vragen hebben aan de Ledenraad of één van de Ledenraadsleden, dan kunt u een mail sturen naar ledenraad@khn.nl

Onze Ledenraadsleden
  

District/categorie Naam
Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel A.P. (Ton) Duivenvoorde en
G. (Geerlof) Kanis
Midden Nederland en Flevoland H.J. (Hajé) de Jager
Noord-Holland en Amsterdam R.N.F.J.M. (Rob) Baltus
Gelderland S.F. (Sander) Wind
Noord- Midden en Zuid Limburg A.J.H.M. (Guido) Kreutzer
Midden-West en Oost Brabant J.A.W. (Jan) Witmer
Zeeland, Zuid-Holland Noord en Zuid D.P.M  (Danielle) Vergeer
Eten H. (Hans) van der Linde
Drinken M. (Marco) Oskam
Overnachten R. (Rob) Hemmes
Vrije Tijd M. (Miriam) Slomp-Dekkers
Grote horecabedrijven D.A.G.B. (Dennis) Boom
Kleine horecabedrijven R. (Ruud) Lozeman
KHN Jong R.J. (Robbert) de Veen
G4 J.P.C. (Arjan) de Waard
Terug
Vereniging KHN
Meer informatie

https://twitter.com/khn 787936653616742400