Ledenraad

KHN Ledenraad 30 mei 2017

De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan binnen onze vereniging en stelt het beleid op hoofdlijnen vast. Op 13 maart 2017 is een tijdelijke Ledenraad aangesteld bestaande uit 16 personen (één Ledenraadslid per regio). Deze tijdelijke Ledenraad begeleidt het transitieproces van onze vereniging naar KHN 3.0.

KHN 3.0 is het verandertraject van KHN waarbij we kritisch kijken naar onze activiteiten en diensten en naar de wijze waarop de vereniging en het bedrijf zijn georganiseerd. Om toekomstbestendig te zijn gaan we hier zaken in veranderen. De eerste stap in deze richting is de formatie van de tijdelijke Ledenraad.

De tijdelijke Ledenraad komt vanaf nu twee keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere de beleidskaders vast te stellen en de begroting en de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast vindt minimaal twee keer per jaar een informele sessie plaats van Ledenraadsleden en het Landelijk Bestuur. Zo kunnen we diepgaander met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke dossiers, trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de verenigingskoers.

Onze Ledenraadsleden

 

Regio

Ledenraadslid

Regiomanager

Fryslan

C.J. (Corné) van de Erve
Ledenraadslid

Marjan Soepboer
06 53 35 07 09

 

H.E. (Hugo) Wijbenga
Plaatsvervanger

Jos Kasten
06 57 49 41 24

Groningen

J.S.W. (Jan Bas) van Aalderen
Ledenraadslid

Hans Singelenberg
06 51 15 39 96

 

S. (Siewert) van der Zweep
Plaatsvervanger

 

Drenthe

R.I. (Roel) Popma
Ledenraadslid

Inge Venema-Vogelzang
06 53 42 83 07

 

E. (Erwin) Wielens
Plaatsvervanger

Jos Kasten
06 57 49 41 24

Noord-Holland

F.J. (Falco) Bloemendal
Ledenraadslid

Ivo Berkhoff
06 51 17 42 94

 

H. (Hans) Gort
Plaatsvervanger

Miriam Geerlings
06 53 37 95 74 

 

 

Aline Horlings
06 12 24 85 36  

Amsterdam

J.P.C. (Arjan) de Waard
Ledenraadslid

Eveline Doornhegge
06 51 49 07 09

 

Vacature
Plaatsvervanger

Frank Koreman
06 34 39 56 51

Flevoland

R.J.C. (Ronald) Wijnschenk
Ledenraadslid

Dominique Tettero
06 53 17 99 38

 

M.E. (Marleen) Staarman
Plaatsvervanger

Hellen Massen
06 10 71 42 34

Midden-Nederland

M.A.M. (Mark) Haagen
Ledenraadslid

Jeanne Kroon
06 51 49 07 08

 

M.A. (Mike) Veeneman
Plaatsvervanger

Dominique Tettero
06 53 17 99 38 

 

 

Simone van Laar
06 22 80 68 92 

Overijssel

G. (Geerlof) Kanis
Ledenraadslid

Hellen Massen
06 10 71 42 34

 

P.F.H. (Philip) Kampkuiper
Plaatsvervanger

Mirjam Boerrigter
06 12 24 85 91

Gelderland

R.J. (Robbert) de Veen
Ledenraadslid

Jan Willem van der Straaten
06-53 39 29 27

 

S.F. (Sander) Wind
Plaatsvervanger

Bart Kennis
06 53 39 47 02

 

 

Richard Dijkgat
06 12 326615

Noord- en Midden-Limburg

R.H.W.M. (Roy) Niens
Ledenraadslid

Christel Nabuurs
06 53 36 91 13

 

N. (Nicole) Rutten-Op het Veld
Plaatsvervanger

Christiaan Fijen
06 51 31 15 57

Zuid-Limburg

A.J.H.M. (Guido) Kreutzer
Ledenraadslid

Antoinne Beijers
06 51 15 75 22

 

J.A.M. (Hank) van der Vleuten
Plaatsvervanger

Christiaan Fijen
06 51 31 15 57

Oost-Brabant

J.A.W. (Jan) Witmer
Ledenraadslid

Pim van Teffelen
06 53 41 30 96

 

R.A.M. (Rob) Sleddens
Plaatsvervanger

Ria Cruijssen
06 51 26 82 39

 

 

René Nouwens
06 53 37 00 40

 

 

Merel Reijers
06 12 02 06 10

Midden/West-Brabant

M.J. (Rini) Boertjes
Ledenraadslid

Ria Cruijssen
06 51 26 82 39

 

C.G. (Corné) Oosterbos
Plaatsvervanger

Monique van Lieverloo
06 53 38 37 34

 

 

René Nouwens
06 53 37 00 40

Zeeland

M.C.M. (Michel) Kloeg
Ledenraadslid

Peter Arkenbout
06 53 39 49 73

 

ir M. (Marijn) van Son
Plaatsvervanger

Maartje Roodsant
06 51 29 57 68

 

 

Monique van Lieverloo
06 53 38 37 34

Zuid-Holland-Zuid

D.P.M. (Danielle) Vergeer
Ledenraadslid

Marlies Cirkel
06 53 35 18 16

 

P.J. (Paul) Bol
Plaatsvervanger

Maartje Roodsant
06 51 29 57 68

 

 

Matthijs van Ommen
06 23 12 47 50

Zuid-Holland-Noord

B.P. (Bart) Hogenboom
Ledenraadslid

Marielle Heimel
06 53 41 24 45

 

R. Hemmes (Rob)
Plaatsvervanger

Maurice Claessen
06 12 24 85 46

   

Ruben Braam
06 51 17 69 32

 

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400