Leden en partners van KHN Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zijn van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering voor horeca Meierijstad, een ALV die in het teken zal staan van drie naar één KHN afdeling.

Wanneer? Dinsdag 26 november 2019
Tijd? 10.30 uur
Waar? Restaurant De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 in Schijndel

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 10.15 uur ontvangst met koffie thee en lekkers
 • 10.30 uur aanvang vergadering
 • 12.00 uur gezamenlijke lunch

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 4 december 2018
 4. Financieel verslag
 5. Secretariaat verslag
 6. Bestuurszaken
  6.1 Voortgang KHN Meierijstad door de voorzitter
  6.2 Bestuursverkiezing

  - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer B. v. Berkel in functie van voorzitter afd. Veghel
  - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer M. Thijssen in functie van voorzitter afd. Sint-Oedenrode
  - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer A. vd Brand in functie van voorzitter afd. Schijndel
  - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer J. Versantvoort in de functie van penningmeester Veghel
  - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer S. van Oss in functie van penningmeester Schijndel
  - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer A. de Leyer in functie bestuurder afd. Sint-Oedenrode

  Met betrekking tot de voorzitterskandidatuur kunnen wij melden dat wij op dit moment nog in gesprek zijn met kandidaten voor het voorzitterschap. Tijdens de ALV ligt de besluitvorming hierin bij de leden van de vereniging. Zodra er een naam of namen bekend zijn berichten wij dit per mail.

  Na consultatie stelt het bestuur voor mevrouw J. de Laat te (her)benoemen in het bestuur als penningmeester KHN Meierijstad

  Na consultatie stelt het bestuur voor te (her)benoemen tot algemeen bestuurder.
  De heren J Versantvoort, S. van Oss en M. Thijssen

  Eventuele namen van (tegen-)kandidaten voor de functie van voorzitter of penningmeester kunnen worden ingediend bij het de secretaris tot 7 (zeven) dagen voor de vergadering. Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en bekrachtigd te zijn door de handtekening van minimaal 5 (vijf) stemgerechtigde leden.

  6.3.Beleidsplan ’20 (waar zetten wij komend jaar op in)
 7. Nieuws vanuit KHN door regiomanager Niki Hendriks
 8. Rondvraag en sluiting

Mogen wij op jullie aanwezigheid rekenen?
Graag vooraf aanmelden via ons secretariaat: oostbrabant@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens