In de afgelopen maanden hebben we, samen met u, gewerkt aan het ontwikkelen van de Deventer Omgevingsvisie. De drie bijeenkomsten in februari, juli en oktober leverden waardevolle gesprekken op. De afgelopen weken hebben we deze uitkomsten verwerkt in het visiedocument. De inhoud is verder geconcretiseerd, wat resulteerde in minder pagina’s en meer duidelijkheid.

Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat het college de gemeenteraad vraagt de Omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak. Een mooie stap in het proces, waarin u als partner een belangrijke bijdrage hebt geleverd!

In deze nieuwsbrief vindt u de link naar het visiedocument en geven een doorkijkje naar het vervolg.