De gemeente Soest inventariseert graag het aantal evenementen voor het aankomende jaar en vraagt je onderstaande goed te lezen. Ter verduidelijkking hebben wij als bestuur van KHN Baarn-Soest in de bijlage nogmaals het evenementenbeleid toegevoegd.

Namens de Gemeente Soest het volgende:

Wij willen voor aankomend jaar een evenementenkalender opstellen en bekendmaken.

Vaststelling en nieuwe evenementen

Het is voor de invulling van ieders jaarplanning van belang tijdig te worden geïnformeerd. Op deze manier weten de inwoners van Soest waar ze aan toe zijn en kunnen gemeente en hulpdiensten anticiperen op de inzet van mensen en middelen ten behoeve van uw evenement.

Uiteraard worden ook na vaststelling van de evenementenkalender nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Als een evenement echter niet is opgenomen in de evenementenkalender, is de kans aanwezig dat een aanvraag voor een evenement moet worden geweigerd; bijvoorbeeld omdat de inzet van politie op dat moment niet mogelijk is en de openbare orde en veiligheid daardoor in het geding komt.

Opgave voor evenementenkalender 2020

Wij verzoeken u om ons voor 1 november 2019 te informeren over wat u wilt organiseren en wanneer dit gaat plaatsvinden. U kunt dit doen door het bijgevoegde invulformulier retour te sturen naar a.vandenberg@soest.nl. De retour ontvangen formulieren verwerken wij in de evenementenkalender voor 2020.

Let op (!): Opname in de evenementenkalender betekent niet dat u toestemming heeft om uw evenement te organiseren. U moet hiervoor tijdig een vergunning aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning en het digitale aanvraagformulier vindt u op onze website: https://www.soest.nl/vergunningen-en-belastingen/evenementenvergunning-aanvragen.

Wanneer u inmiddels een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van uw evenement in 2020 kunt u deze mail als niet verstuurd beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Annemiek van den Berg

Bijlage:
Beleidsregels uitvoering evenementen, inclusief besluit_2 aangenomen amendementen_inclusief 2e wijziging
Beleidsplan evenementen inclusief besluit en amendementen


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens