Ten eerste de aller beste wensen voor 2019 van jullie KHN bestuur. Dat het een mooi, gezond, gezellig en goed jaar mag worden!

Eind vorig jaar zijn er voor een zestal binnenstedelijke evenementenlocaties profielen opgesteld: voor o.a. de Markt, Beestenmarkt, Bastiaans- & Vesteplein, Doelenplein, Brabantse Turfmarkt & Burgwal en Heilige Geestkerkhof, deze zitten in de bijlage. De profielen zijn opgesteld door de gemeente Delft in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden en zijn afgestemd met omwonenden (bewoners, ondernemers, culturele instellingen) en organisatoren. Een profiel is toegespitst op een specifieke locatie en dient twee doelen; het profiel stimuleert een passende levendigheid in de stad en zorgt voor verwachtingsmanagement als het gaat om de balans met de omgeving en de leefbaarheid in de stad. Het locatieprofiel bestaat enerzijds uit een sfeerbeschrijving met de daarbij passende beoogde programmering en anderzijds biedt dit document een overzicht van de beheeraspecten en fysieke eigenschappen van de locatie.

Mocht je programmeren op (één van deze) locaties, gebruik dan de informatie in deze profielen. We merken dat alle belanghebbenden graag evenementen zien in deze mooie stad, mits dit past bij de locatie én er rekening wordt gehouden met de omgeving. Dit profiel geeft een overzicht van de informatie om dit te bewerkstelligen. Voel je vrij om de informatie door te sturen naar relevante contacten.

Je kunt de profielen ook op de website vinden als je doorklikt naar die locaties. Andere evenementenlocaties zullen naar verwachting dit jaar een locatieprofiel krijgen. Lees ook het persbericht van de gemeente.

Bijlage 1: Locatieprofiel Markt
Bijlage 2: Locatieprofiel Beestenmarkt
Bijlage 3: Locatieprofiel Bastiaans- Vesteplein
Bijlage 4: Locatierprofiel Burgwal
Bijlage 5: Locatieprofiel Doelenplein
Bijlage 6: Locatieprofiel Heilige Geestkerkhof
Bijlage: presentatie ondernemers Delft Gouden Eeuw