Na jaren van onduidelijkheid, vergaderen, inspraakavonden, botsproeven en zo meer is er dan eindelijk een horecabeleid voor het buitengebied; klaar om voor te leggen aan de gemeenteraad en voor jou om in te zien.

Als constructief gesprekspartner hebben wij als KHN afdelingsbestuur onze bijdrage geleverd in het toetsen van dit beleidstuk. De gemeente Soest heeft ons de ruimte gegeven om kritisch te kunnen zijn en daarnaast ook de ruimte gegeven om mee te kunnen denken om het beleid toets-, werk-, en meetbaar te maken, hierdoor kunnen wij spreken van een constructief traject.

Wat heeft er de afgelopen periode gespeeld?
Al sinds 2016 stellen wij kritische vragen namens onze leden aan de burgemeester en wethouders omtrent deze illegaliteit. Echter wenste de gemeente Soest niet te handhaven. Handhaven had geen prioriteit, daar er een beleid aanstaande zou zijn en daarbij ontbrak het ook aan capaciteit bij de BOA’s. Een moment van verontwaardiging was er dan ook toen de gemeente actief ging controleren in het binnengebied bij horeca collega’s die wel een vergunning hebben. Uiteraard zijn wij als KHN voor controle, maar duidelijker dan dit kon de gemeente het ongelijke speelveld, wat wij al jaren aankaarten, niet maken.
Onlangs heb je wellicht in de krant kunnen lezen dat er enkele activiteiten op ‘Het Gagelgat ‘ zijn stilgelegd door de gemeente. Dit alles is een gevolg van het uitbreiden van hun horeca-activiteiten zonder de benodigde vergunningen. 'Stichting De paardenkamp' was als gesprekspartner in het nieuw te vormen beleid volledig op de hoogte van de vormgeving en tijdsplanning van het nieuwe beleid.
Echter liep De Stichting, zoals door hen zelf aangegeven, op de muziek vooruit en hebben tegen beter weten in met Pasen een theetuin geopend zonder daarbij in het bezit te zijn van een horecavergunning.
Dit was voor de gemeente Soest de spreekwoordelijke druppel en hebben zij op eigen initiatief, alle illegaliteit op Birkstraat 107 en 109 stilgelegd tot het nieuw beleid van kracht wordt.
Stichting De paardenkamp is nu weer beperkt tot de oorspronkelijk vergeven vergunning categorie 1 Horeca op Birkstraat 107 (kleinschalige horeca zonder alcohol). Deze activiteiten vinden daarom gewoon doorgang.
Wij zijn blij dat er nu een beleid is waardoor er duidelijkheid komt over wat er wel of niet mogelijk is wat betreft horeca in het buitengebied. Wat, na de afgelopen jaren van wildgroei en illegale horeca-activiteiten, hopelijk zorgt voor een gelijk speelveld en een mooie overgang naar vernieuwende legale horecabedrijven in dit gebied.
Beleid inzien
Je kunt tot donderdag 4 juli 2019 als belanghebbende het beleid inzien en eventuele vragen stellen of jouw zienswijze kenbaar maken. Mocht je het beleid willen ontvangen of vragen hebben, mail dan naar baarnsoest@khn.nl.