Afgelopen jaar is in opdracht van de gemeente Wassenaar en in samenwerking met KHN Wassenaar door Horeca Maatwerk en Bureau BRO onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de horeca in Wassenaar.

Tevens bevat het onderzoek aanknopingspunten voor versterking van het aanbod en het functioneren hiervan. De uitkomsten van het onderzoek zullen als basis dienen voor gezamenlijke overleg met gemeente Wassenaar, KHN Wassenaar en ondernemers voor het vaststellen van een gezamenlijke agenda voor gewenste verbeteringen en uitvoer hiervan.

Het volledige onderzoeksrapport en een verkorte samenvatting is bijgevoegd. Graag vragen wij bijzonder aandacht voor de uitkomsten en hoe je hierop vanuit jouw bedrijfsvoering op kunt/wilt anticiperen. Het college hecht grote waarde aan een zorgvuldige voorbereiding voor de raad.

Tevens wil het college met het uitgebreide participatietraject en een inspraakperiode een breed draagvlak krijgen. Na de inspraakperiode van 6 weken zal het college het horeca ontwikkelperspectief naar verwachting begin 2020 voorleggen aan de raad voor besluitvorming. Voor vragen c.q. reacties kunt u contact opnemen met Marielle Heimel 06 53 41 24 45.

Bijlagen:
- Horeca Ontwikkelperspectief Wassenaar beknopte samenvatting
- Gemeente Wassenaar Horeca Ontwikkelkader conceptDirect advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens