De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 het horecabeleidskader vastgesteld. Het terrassenbeleid is door het college vastgesteld op 1 oktober jl.

De gemeenteraad Woerden heeft 26 september 2019 het horecabeleidskader vastgesteld. Het horecabeleidskader heeft eerder ter inzage gelegen voor inspraak gedurende 2 weken, van 12 juni tot 26 juni 2019. Vervolgens is een reactienota opgesteld waarbij is aangegeven of de reacties aanleiding hebben gegeven tot bijstelling van het voorgenomen beleid. Het horecabeleidskader treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Woerdense Courant woensdag 16 oktober.

Op 1 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het terrassenbeleid vastgesteld. De beleidsregels zijn op 14 oktober 2019 officieel bekend gemaakt in het gemeenteblad, te lezen op www.overheid.nl en op 15 oktober 2019 is het terrassenbeleid in werking getreden.

Het horecabeleidskader zal een vast agendapunt worden tijdens het horecaoverleg dat ieder kwartaal plaatsvindt met bestuur van KHN WOM (Woerden, Oudewater en Montfoort) en de gemeente Woerden. Wethouder Becht zal de raad regelmatig informeren over de uitvoering van het beleidskader.

Mochten er nog vragen zijn over de 2 beleidstukken dan kunt u deze mailen naar s.vanlaar@khn.nl

Bijlage: Horecabeleidskader en Terrassenbeleid

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens