Per 1 juli 2019 zal de gemeente Haarlem een uitbreiding invoeren van het autoluwe gebied.

KHN Haarlem heeft gepleit om de ingeschreven ondernemers een pas toe te kennen voor 1 uur toegang per dag om het laden en lossen te vergemakkelijken. Dit was in eerste instantie niet meegenomen in de plannen.

Binnenkort zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor bewoners en ondernemers over de afstemming van laden, lossen, gebruik en parkeren in dit gebied.