Regelmatig hebben wij (bestuur KHN) overleg met de gemeente IJsselstein. Gesprekken over veilig uitgaan, economische zaken, vergunningen, evenementen, herinrichtingen en samenwerking ODRU.

We brengen jullie graag op de hoogte van het laatste nieuws:

  • Mithra van der Plaats is de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris binnen de gemeente IJsselstein. Als je vragen aan de gemeente hebt kun je contact opnemen met Mithra. Zij zorgt er voor dat het bij de juiste persoon binnen de gemeente of ODRU terecht komt en dat het wordt opgepakt. Mithra is het beste per email bereikbaar: m.vd.plaats@ijsselstein.nl
  • De informatie voor starten in de horeca, bijv. welke vergunningen heb ik nodig? op de website van de gemeente is moeilijk vindbaar. We hebben het verzoek neergelegd om dit anders in te richten en duidelijk te communiceren. Te denken o.a. aan een stroomschema.
  • Op dit moment is de ODRU nog de verantwoordelijke partij voor de behandeling van de vergunningsaanvragen, De gemeente IJsselstein heeft dat bij de ODRU belegd. Echter is de kans groot dat deze taak, behandeling aanvragen drank& horecavergunning, teruggaan naar de gemeente. Er is besloten dat er tot die tijd geen aanpassingen in de website worden doorgevoerd. Helaas!
  • Wij ontvingen signalen van ondernemers dat de ODRU niet duidelijk of heel laat communiceert over de vergunningsaanvraag ofwel wanneer (binnen welke termijn) kun je een reactie op je aanvraag verwachten?
  • De gemeente heeft dit aangekaart bij de ODRU en er is aangegeven vanuit de ODRU dat dit inmiddels duidelijk wordt aangegeven bij de aanvragers. Er wordt meer op gestuurd van hogere hand. Mocht je hier een andere ervaring mee hebben, meld het vooral bij Mithra.
  • Incidentele festiviteiten; er is gevraagd om opheldering van de werkwijze en behandeling van ontheffingen incidentele festiviteiten. In het verleden, de APV 2011 kende voor de ontheffingen van de incidentele festiviteiten geen eindtijd. In de APV gemeente IJsselstein van 2016 is wel een eindtijd van 00.00 uur opgenomen. We hebben inmiddels een officieel verzoek ingediend om de APV aan te passen en de regel geen eindtijd weer op te nemen. Per ontheffing een maatwerkafspraak maken met de horecaondernemer. Dit proces zal via de Raad verlopen omdat de APV dient te worden aangepast.
  • Herinrichting Vingerhoekhof; op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, meld je aan via de nieuwsbrief: vingerhoekhof@ijsselstein.nl

Huidige status definitief ontwerp: de verleende omgevingsvergunning is op 4 september gepubliceerd in het Zenderstreeknieuws. Dit betekent dat de termijn van 6 weken is gaan lopen, waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Een goede planning kan worden gemaakt als bekend is of er bezwaren worden ingediend.

De projectleider Vingerhoekhof is door de gemeente op de hoogte gebracht van de wens vanuit de horeca om z.s.m. op de hoogte te worden gebracht van de definitieve planning. Mochten er tussentijds vragen zijn, daarvoor is info@vingerhoekhof.nl opengesteld. In het beeldkwaliteitsplan Binnenstad IJsselstein is e.e.a. opgenomen over materialen en beeld terrassen. ‘’De meest geschikte plek voor terrassen is de ruimte langs de Schuttersgracht en de Molenstraat. Daarnaast kunnen terrassen op de Vingerhoekhof gerealiseerd worden. Terrassen in de Benschopperstraat en Utrechtsestraat mogen alleen in de zone voor het eigen pand geplaatst worden en niet verder op straat staan dan tot aan de molgoot conform de huidige verordening. Op marktdagen zijn terrassen hier niet toegestaan. Net als voor de panden en de bestrating in de binnenstad zijn er voor de terrassen richtlijnen voor materiaalgebruik. Voor de terrassen dienen stoelen toegepast te worden met rieten zittingen en bij voorkeur geheel rieten stoelen en houten parasols met effen katoenen doek zonder reclame uitingen. Terrasafscheidingen zijn niet toegestaan”.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze update of ook onderwerpen hebben die onder de aandacht gebracht moeten worden bij de gemeente bel met de regiomanager Jeanne Kroon (06-51490708) of mail naar ijsselsteineo@khn.nl.

Vriendelijke groet,

Paul Ruiter, voorzitter KHN IJsselstein

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens