De MKB-noodlening is voor zelfstandige MKB-ondernemingen met twee of meer werknemers die gevestigd zijn in Amstelveen, de Tozo-bedrijfslening van € 10.157,- (toegezegd) hebben gekregen, maar (buiten verwijtbare schuld) geen toegang hebben tot financiering door een huisbankier.

Zakelijke zekerheden zoals pand- of hypotheekrecht zijn niet vereist. Let wel: de lening mag niet gebruikt worden voor herfinanciering van bestaande leningen, nieuwe investeringen en/of onttrekkingen door de eigenaar. De lening wordt verstrekt tegen een rente van 2%, te betalen vanaf 1 januari 2021. Indien de onderneming op 1 januari 2021 niet in staat is tot betaling van rente en aflossing, is overleg mogelijk over aanpassing van de leningsverplichtingen aan individuele omstandigheden.

Om aanspraak te kunnen maken op een lening, kunt u via onderstaande knop de aanvraag starten. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande voorwaarden, waarna een besluit volgt over het al dan niet toekennen van de lening.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de MKB-noodlening als je voldoet aan de volgende eisen:

 1. Het bedrijf is een economisch zelfstandige onderneming, gevestigd in Amstelveen.
 2. De onderneming is niet failliet of in (aanloop naar) surséance van betaling.
 3. De onderneming heeft ten minste twee werknemers in dienst.
 4. De onderneming heeft een Tozo-bedrijfslening van € 10.157 (toegezegd) gekregen.
 5. De onderneming heeft, buiten verwijtbare schuld, geen toegang tot financiering door een huisbankier.
 6. De financiële problematiek komt aantoonbaar voort uit de corona-uitbraak; uit de verstrekte informatie blijkt dat het bedrijf eind 2019 een solide, levensvatbare onderneming was.
 7. Het bedrijf spant zich aantoonbaar maximaal in om het financiële probleem te beperken.
 8. Het bedrijf doet aantoonbaar waar mogelijk een beroep op de steunmaatregelen van Rijk en/of andere instanties anders dan Tozo (NOW, Togs, Bbz, BMKB, Corona-overbruggingslening).
 9. De mogelijkheden als bedoeld onder punt 7 en 8 zijn onvoldoende om het voortbestaan op korte termijn te garanderen.

Aanpak

Je kunt deze regeling online aanvragen. Klik op de onderstaande button om de aanvraag te starten.

Wat heeft u nodig om deze lening aan te vragen?
Om deze regeling aan te vragen heb je nodig:

 1. Naam, adres, telefoon, e-mailadres;
 2. Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 3. Uittreksel Kamer van Koophandel van onderneming waarvoor lening wordt aangevraagd;
 4. Bankrekening onderneming (IBAN);
 5. Document toekenning Tozo-bedrijfslening;
 6. Eigen verklaring I: onderneming niet failliet of in (aanloop naar) surséance van betaling (via aanvraag);
 7. Eigen verklaring II: onderneming heeft geen toegang tot bank-krediet (via aanvraag);
 8. Eigen verklaring III: onderneming niet/wel opgezegd door bank in laatste twee jaar, met toelichting indien wel opgezegd;
 9. Laatst vastgestelde jaarrekening en, indien de jaarrekening door een accountant wordt gecontroleerd, de laatst verstrekte accountantsverklaring;
 10. Indien de laatste vastgestelde jaarrekening niet op 2019 betrekking heeft, voorlopige jaarcijfers 2019;
 11. Voorlopige kwartaalcijfers Q1 2020;
 12. Actuele begroting 2020;
 13. Actuele, gespecificeerde liquiditeitsbegroting 2020;
 14. Toelichtende informatie over:
  a. Aantal werknemers
  b. Door het bedrijf zelf getroffen en te treffen maatregelen ter vermindering van financiële problematiek.
  c. Gedaan beroep op steunmaatregelen van het rijk en/of andere instanties, anders dan Tozo (NOW, Togs, Bbz, BMKB, Corona-overbruggingslening).
  d. Door financiers (mits aanwezig, anders dan bank) geboden financieringsmogelijkheden.
  e. Beargumenteerde hoogte van de gevraagde MKB-noodlening.

Termijn

De gemeente streeft naar besluitvorming binnen een week over het al dan niet honoreren van een aanvraag.

Aanvragen

Aanvraag MKB-noodlening Amstelveen. Vraag dit product aan, met DigiD Regelen met DigiD

Contact

Voor nadere informatie over de lening of over het besluit tot al dan niet toekennen daarvan kun je contact opnemen via ondernemersloket@amstelveen.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens