Onlangs hebben wij een overleg gehad met de wethouders, Jochem Otten en een ambtenaar centrumzaken Helmond. Doel van het overleg was om de situatie rondom Het Speelhuis te bespreken; is er wel sprake van een eerlijk speelveld wat betreft de exploitatie van de horeca?

Vooraf hebben we onderzoek gedaan naar de constructie van het theater en de horeca. Omdat de exploitatie in handen is van de gemeente, moet deze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Markt en Overheid. Dit is behoorlijk ingewikkelde materie. De wet Markt en Overheid stelt namelijk een aantal eisen (dit is een verkorte versie):
  • De gemeente mag een product of dienst niet onder de kostprijs aanbieden.
  • De gemeente mag overheidsbedrijven geen voordelen geven die concurrerende bedrijven niet hebben.
  • Daarnaast moet er een duidelijke functiescheiding zijn tussen overheid en het bedrijf. Het komt voor dat overheden een bestuurlijke rol hebben voor economische activiteiten die ze zelf uitvoeren. De gemeente moet zorgen voor een strikte scheiding tussen zulke bestuurlijke zaken en economische activiteiten.
Dit riep een aantal vragen bij het bestuur op, waaronder of het faciliteren van borrels en recepties van ambtenaren bij het Speelhuis mag, en of hierop korting wordt gegeven op dit moment. Dat zou namelijk betekenen dat de horeca in het Speelhuis direct concurreert met de lokale horeca. Volgens de wet Markt en Overheid, zoals wij deze interpreteren, is deze constructie niet passend binnen de kaders van de wet.
Daarnaast hebben wij vragen gesteld over de promotie van bepaalde activiteiten in het Speelhuis (te vinden op hun website), zoals het houden van (trouw)feesten en recepties, vergaderingen en congressen. Er wordt beweerd dat het Speelhuis alleen theater-gerelateerde activiteiten organiseert, maar de promotie op de site doet anders vermoeden.
De hoofdfunctie van Het Speelhuis is maatschappelijk: exploitatie theater. In de exploitatievergunning staat dat horeca is toegestaan mits deze ondergeschikt is aan de theaterfunctie (voorschrift 1 uit de vergunning). De openingstijden van de horeca dienen ook afhankelijk te zijn van het theater programma. Hoe verhoudt de promotie van feesten van persoonlijke aard en commerciƫle activiteiten die los staan van de theaterprogrammering zich tot deze eisen?
Er is toegezegd dat er nooit bijeenkomsten van persoonlijke aard zullen plaatsvinden, en het wordt ook betreurd dat er in het verleden toestemming is gegeven voor koffietafels. Dit zal niet meer gebeuren, dit is niet passend binnen de exploitatievergunning en het bestemmingsplan.
Naast het feit dat Het Speelhuis een prachtig initiatief is en een belangrijke publiekstrekker voor Helmond waar de hele stad van profiteert, is het niet wenselijk dat de horeca binnen het Speelhuis concurreert met lokale ondernemers. Het lijkt er op dat de gemeente niet voldoet aan de eisen die gesteld worden binnen de Wet Markt en Overheid. Het is wat ons betreft nu niet wenselijk om juridische stappen te ondernemen om de huidige constructie te laten toetsen. Dit is namelijk een langdurig en zeer kostbaar traject. De jurist van gemeente Helmond heeft in het gesprek toegezegd zelf de huidige constructie te gaan toetsen en ons hiervan op de hoogte te houden. Dit houden wij natuurlijk goed in de gaten.
Wat het gesprek in ieder geval heeft opgeleverd is dat er binnen de gemeente nagedacht wordt over de huidige constructie, zowel qua wetgeving als qua concurrentie met de lokale horeca.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens