Ombudsman Metropool Amsterdam is een overheidsdienst die als taak heeft om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeentelijke overheid waar nodig te herstellen en waar mogelijk te voorkomen.

De Ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, gaat regelmatig een nacht op pad in de uitgaansgebieden. Hij heeft gewoond in verschillende gebieden in de binnenstad en trekt de conclusie dat er veel te veel rumoer en misstanden zijn in- en rondom de Wallen en de uitgaanspleinen. De Ombudsman doet ongenuanceerde uitlatingen en baseert zich alleen op zijn eigen waarnemingen en hoeft niet een gedegen onderzoek te doen. Lees hier het rapport.

Dat er het een en ander te verbeteren valt is een feit, maar de situatie die hij schetst is te negatief en maakt dat de stad steeds minder aantrekkelijk wordt. De eerste signalen zijn er al. Ondernemers zien minder Nederlanders en locals in de horeca. De bezetting van hotelkamers en kamerprijzen zijn lager dan dezelfde maanden van vorig jaar en de jaren daarvoor. Er zijn signalen dat verschillende overheidsorganiaties beter moeten samenwerken, handhaving, efficiënter kunnen werken met betrekking tot handhaving enz. Op zich herkennen we dat en daar valt zeker het nodige te verbeteren. KHN is volop in gesprek met partners en de gemeente om te komen tot een optimaal pakket aan maatregelen. We houden je hiervan op de hoogte.