KHN heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen de kabinetsplannen om extra te bezuinigen op de subsidie die leerbedrijven krijgen voor de begeleiding van een BBL-leerling. Gelukkig vindt de Tweede Kamer dat nu ook. Op 1 november jl. werd bekend dat de subsidie tot 2023 blijft bestaan. Een goede zaak, vindt KHN, maar de vraag is of het subsidiebudget voldoende is om het aantal leerwerkplekken op peil te houden.

Er zijn veel leerlingen die beter leren in de praktijk dan in de schoolbanken. Zeker in een praktijkgerichte branche als de horeca. Met de subsidie op leerwerkplekken krijgen die leerlingen de kans om in een horecabedrijf een vak te leren, een diploma te halen en hebben ze uitzicht op een toekomst in de horeca. Voor onze branche zijn deze plekken van belang om voldoende goed opgeleide medewerkers in te laten stromen.

Video

Twee bezuinigingen op een rij

In 2018 kregen de BBL-leerwerkplekken te maken met een eerste bezuiniging van zeven miljoen euro. Op Prinsjesdag 2018 werd de vrees voor een nog grotere bezuiniging voor volgend jaar realiteit. Het kabinet kondigde namelijk aan in 2019 nog eens 19,5 miljoen euro te besparen. Dat zou neerkomen op een korting van minstens 200 euro op de subsidie voor iedere leerplaats. Bovendien waren er signalen dat het kabinet de subsidie na 2019 verder zou gaan korten.

Kabinet moet bezuiniging nu echt schrappen

KHN heeft zich er hard voor gemaakt om de subsidie voor de leerwerkplekken te behouden. We zijn blij dat de Tweede Kamer hier naar heeft geluisterd. Punt is wel dat het nog niet zeker is dat de subsidie per leerplaats hetzelfde blijft. Doordat steeds meer bedrijven een beroep doen op de subsidie, ontvangen elk bedrijven een minder groot bedrag, want het totale beschikbare bedrag blijft (tot nu toe) gelijk.

KHN blijft er daarom bij het kabinet op aandringen dat er ook na 2019 voldoende is om de leerwerkplekken op peil te houden.

Zelf leermeester worden?

Om leerlingen te mogen begeleiden dient u in het bezit te zijn van het Diploma Leermeester. Als lid van KHN kunt u via HOC.nl de SVH-leermees­teropleiding volgen met 15% korting op het lesgeld.