Op dinsdag 30 oktober werd het Ondernemersdebat Haarlemmermeer gehouden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018. KHN Haarlemmermeer sloot met 5 bestuursleden aan om haar standpunten naar voren te brengen.

Op 18 juli 2018 zond KHN Haarlemmermeer haar standpunten in een brief naar alle lokale politieke partijen. Opvallend genoeg herkende bijna niemand van de partijen de ingezonden brief.

Kenmerkend voor de gemeente Haarlemmermeer is de wijze waarop zij omgaat met participatie, alle aanwezige ondernemersvertegenwoordigers 'klaagden' over de manier waarop de gemeente omgaat met het 'geluid van de MKB-er'. Het bedrijfsleven inclusief KHN Haarlemmermeer willen vanaf de bron aangehaakt zijn op de diverse onderwerpen die (gaan) spelen, wij willen niet pas aangehaakt worden als er al conceptplannen en/of stukken op tafel liggen. Daar is een grote winst te behalen voor zowel politiek en bedrijfsleven.

Bruisend houden van de kernen

Opvallend was dat de politieke partijen het over het aanpassen van de openingstijden van de horeca hebben, terwijl er bij KHN Haarlemmermeer geen enkel signaal bekend is vanuit de horeca dat hier behoefte aan is. Het bruisend houden van de kernen behoeft alle aandacht, versnippering van de vestiging van horeca maakt dat een kern de gezelligheid gaat missen. 'Horeca versterkt elkaar' aldus voorzitter Anke Somsen en zij pleit ervoor om de uitgangspunten uit de nota Geïntegreerd Horecabeleid uit 2009 te continueren.

Uit de ontwikkeling van andere plaatsen is gebleken dat je een centrum niet in 10 jaren kunt bouwen, daar gaan decennia overheen. Voor KHN Haarlemmermeer staat voorop dat horecaanvulling in Hoofddorp alleen mag gebeuren in de Concourslaan, het stuk Hoofdweg naar de Kruisweg en vanaf de fontein richting het oude postkantoor. Voor Nieuw-Vennep geldt dat dit gebied zich strekt tussen het oude ABN AMRO gebouw en de Katholieke kerk.

Overigens hoeft u van Groen Links en de PvdA weinig te verwachten als horecaondernemer, zij schrijven nagenoeg niets voor u in haar partijprogramma. U treft hier een overzicht van de deelnemende partijen met hun verkiezingsprogramma aan.

Standpunten KHN Haarlemmermeer verkiezingen 2018

In Haarlemmermeer rijst steeds vaker de vraag in hoeverre de raad na het vaststellen van het beleid (coalitieakkoord) sturing kan geven aan het gemeentelijk apparaat om de juiste dingen te doen. Zo pronkten alle partijen met deregulering en vermindering van vergunningen, maar als horeca kregen wij in het afgelopen jaar de terrasvergunning erbij en werden de regels voor uitgaanshoreca in de APV aangescherpt. Er werd een flitsvergunning geïntroduceerd, maar als horeca hebben wij daar niets van mee gekregen. Kortom, KHN Haarlemmermeer zal de banden met de politiek steviger aanhalen.