Op dinsdag 11 juni jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem vergaderd bij Amrath Hotel Frans Hals, Damstraat 10 in Haarlem. Wat kwam er zoal ter sprake?

Meerjarenplan

Een aantal jaren geleden heeft KHN Haarlem een meerjarenplan gemaakt met de doelstellingen en plannen daarin omschreven. Dit meerjarenplan is bijna verlopen, dus is het tijd om een nieuw plan te maken. KHN Haarlem buigt zich op dit moment over het huidige plan en zal dit tijdens de volgende bestuursvergadering bespreken.

Afvalproblematiek en duurzaamheid

Plannen genoeg op het gebied van afvalinzameling en duurzaamheid. Maar bij de uitvoering en financiering van een dergelijk plan stokt het vaak. Bestuurslid Frank van Baaren is gevraagd initiatiefnemers van plannen op het gebied van duurzaamheid te helpen een onderbouwd plan te maken, vooral als het om de financiering gaat.

Bijeenkomst nachtburgemeester

Op 28 mei jl. is een bijeenkomst georganiseerd over de vraag of er een nachtburgemeester ingesteld moet worden in Haarlem. Achterliggend idee hierachter was om in gesprek te gaan over hoe de nachten in Haarlem drukker en bruisender kunnen worden gemaakt. Bestuurslid Gijs Brands was hierbij aanwezig namens KHN Haarlem en heeft voorgesteld de openingstijden te verruimen en heeft aangeboden te ondersteunen namens de horeca waar nodig.

1 juli start uitbreiding autoluw gebied

Let op! Vanaf 1 juli worden meer straten in Haarlem autoluw. Dat betekent dat in die straten al het gemotoriseerd verkeer alleen toegang heeft tussen 6.00 en 11.00 uur om te kunnen laden en lossen. Iedereen parkeert dan buiten het autoluwe gebied. Maandag 17 juni is hier een informatieavond over geweest.

Kort nieuws vanuit Centrum Management Groep Haarlem

Overlast karton op straat

KHN Haarlem signaleert overlast van karton en papier op straat. Dit wordt naar onze mening niet vaak genoeg opgehaald, waardoor het ophoopt en een verkeerd beeld afgeeft op straat voor toeristen en ander bezoekers van de stad. KHN heeft het onder de aandacht gebracht bij de raad.

Planning bijeenkomsten

KHN Haarlem zet een aantal bijeenkomsten op de agenda om haar leden te spreken:

Zet de aangegeven data alvast in uw agenda!

Daarnaast is Haarlem uitgeroepen tot gastronomische hoofdstad in 2019 en 2020. Er zijn al diverse evenementen aan dit label gehangen. Heeft u een evenement die u hiervoor wilt aanmelden? Hier vindt u meer informatie.

Dinsdag 9 juli a.s. om 10.00 uur vergadert uw bestuur weer. Heeft u onderwerpen voor onze bestuursvergadering? Laat het ons weten via haarlem@khn.nl

Heeft u de Facebook van KHN Haarlem al geliked? Zegt het voort!