Op donderdag 20 juni jongstleden heeft het bestuur van KHN Bloemendaal-Heemstede een bestuursvergadering gehouden in Café ‘t Hemeltje in Bloemendaal. Wat kwam er zoal ter sprake?

Het bestuur heeft overleg gehad met de gemeente Bloemendaal. Er is afgesproken dat voortaan jaarlijks een overleg met KHN gehouden zal worden over de horeca in de dorpen van de gemeente Bloemendaal (exclusief strand). Daarnaast vraagt wethouder Heijink aandacht voor de verbinding tussen de winkeliersvereniging en de horeca. Hij ontvangt graag gezamenlijke input voor verbeterpunten in de winkelstraat (ook van de niet-leden).

Met betrekking tot een pilot van de verlenging van de openingstijden van terrassen wordt besproken dat het onder de huidige regelgeving al mogelijk is om een ruimere openingstijd aan te vragen. Hiervoor is een vergunning benodigd. Per situatie/ligging van het terras moet een afweging worden gemaakt of een ruimere openingstijd mogelijk is. Ondernemers die dit willen kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Voor het gemeentelijk overleg met burgemeester van Heemstede zal binnenkort een afspraak gemaakt worden. Heb je zaken die je besproken wil hebben, graag een mailtje naar bloemendaal@khn.nl.

Belangrijkste punten ledenraadsvergadering 28 mei 2019

Grenzen aan lidmaatschap
Met een grote meerderheid heeft de ledenraad een positief advies afgegeven aan het LB over het toelaten van seksbedrijven tot het lidmaatschap van KHN. Voorwaarde is evenals bij andere leden, dat zij hebben voldaan aan alle wettelijke verplichtingen en beschikken over een DHW-vergunning. Er moet wel sprake zijn van serieuze horeca. Er zal niet actief geworven worden onder deze groep en bij lidmaatschapsaanvragen uit deze groep wordt in de ballotage de afdeling actief geattendeerd op de aanmelding.

Alcoholwet
Veel leden in Noord-Holland zijn bezorgd over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Door het vervallen van het Inrichtingenbesluit zou blurring met alcohol gemakkelijker kunnen worden. Het wetsvoorstel van Blokhuis brengt geen verandering als het gaat om mogelijkheden van blurring met alcohol. Maar er gaat t.z.t. een keer het wetsvoorstel van VVD-er Ziengs komen dat blurring met alcohol daadwerkelijk makkelijker wil maken. KHN-standpunt: blurring met alcohol is geen goed idee en als het gebeurt dan onder gelijke regels.

Rookbeleid
Er is contact geweest tussen minister Blokhuis en onze voorzitter. Minister Blokhuis heeft aangegeven met een schriftelijke reactie te komen nu de mogelijkheid reëel is dat de Hoge Raad oordeelt dat het kabinetsbeleid inzake rookruimtes onrechtmatig is. KHN wacht die brief af. Op 27 september 2019 doet de Hoge Raad uitspraak. Pas daarna kunnen we actie nemen. Voor die tijd kan KHN-scenario’s ontwikkelen. Lees hier meer over rookruimten.

Afscheid bestuursleden
Zoals ook al in het Haarlems Dagblad te lezen is geweest, hebben Manon Bloemen (Kraantje Lek) en Arjan Keizer (’t Koffiehuisje) hun ondernemingen verkocht. Dat betekent, dat Manon en Arjan afscheid nemen van hun bestuurslidmaatschap van KHN Bloemendaal-Heemstede. Vele jaren hebben zij met veel inzet hun bestuurstaken gedaan. Hartelijk dank hiervoor allebei!

Jullie begrijpen het al: Wij zijn op zoek naar…
We zoeken ondernemers die wel eens willen vertellen hoe zij hun ondernemerschap beleven en willen vertellen waar zij ondersteuning van KHN willen. Contact met collega-ondernemers is altijd goed voor het opdoen van nieuwe ideeën en ervaringen.

Draag je KHN Bloemendaal-Heemstede een warm hart toe? Wil je het nieuws als eerste horen? Of wil je jouw netwerk uitbreiden? Informeer eens bij de regiomanager Miriam Geerlings of één van de bestuursleden, waarin je jouw hulp en inzet kan aanbieden. Schroom niet en loop gerust eens binnen bij een van de vergaderingen! Locatie zal steeds op de website vermeld worden.

Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 19 september aanstaande van 09.30 - 11.00 uur bij De Groene Druif in Heemstede. Je bent van harte welkom!

Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws: Horeca Heemstede by KHN.