Op maandag 24 juni jl. is er een bestuursvergadering geweest van KHN Friese Meren. Graag informeren wij je over de actuele en besproken zaken.  

Een korte samenvatting van het besprokene:

Organisatie KHN DFM: taakverdeling, wie is waar aanwezig?
Om professioneler richting allerlei instanties te opereren worden de (vertegenwoordigings)taken onder de bestuurders verdeeld. Doel: Meer zichtbaarheid richting instanties. De volgende afspraken zijn gemaakt:

Geeske Breunesse (hotel Jans): gemeentevertegenwoordiger, APV

Taak

wie

tel

email

Gemeentevertegenwoordiger

Geeske

06 4121 6679

Info@hoteljans.nl

Vergaderingen afdeling Friesland

Geeske

Albert

06 4129 4060

albert@debrekken.nl

Burgemeestersoverleg

Geeske

Djoekje

06 2187 3437

info@tighbarra.nl

Politieoverleg

Djoekje

Frank

06 1731 0857

info@cafetaria-langweer.nl

Evenementen

Recron DFM

Jetze

Albert

06 5310 0621

jetzeheeres@gmail.com

APV

Geeske

06 4121 6679

Burgemeestersoverleg
Op 15 juli staat er weer een overleg gepland met de burgemeester.
Het bestuur levert een aantal agendapunten aan: ketenbeleid, paracommercie, B&B-beleid, programmering festivals, participatie bewoners en betrokkenen, planning gemeentewerken.

Rookbeleid
De procureur-generaal heeft de Hoge Raad op 17 mei jl. geadviseerd dat de beslissing van het gerechtshof dat rookruimtes in de horeca per direct verboden moeten worden omdat ze ‘ongeldig zijn als uitzondering op het rookverbod’, overeind kan blijven. De Hoge Raad doet op 27 september een definitieve uitspraak. Als de Hoge Raad het advies van de procureur-generaal volgt heeft de staatssecretaris een probleem omdat in het preventieakkoord met hem is afgesproken dat rookruimtes tot 1 juli 2022 toegestaan worden. KHN overweegt dan schadeclaims.

Welkom
Je bent welkom om onze bestuursvergaderingen bij te wonen, om te luisteren, om mee te praten of om iets aan de orde te stellen.
De eerstvolgende vergadering is op maandag 2 september in restaurant de Brekken te Lemmer. Aanvang 9.30 uur.

Heb je vragen of zaken die besproken moeten worden, dan kun je dat doorgeven aan Geeske Wendels (gemeentevertegenwoordiger-info@hoteljans.nl) of Aly Meindertsma (regiomanager KHN) a.meindertsma@khn.nl .