Hierbij geven wij u vanuit de gemeente een update van de werkzaamheden aan het Europlein en de Zeestraat in Volendam.

Afronding huidige werkzaamheden

Dwarsstraat Op dit moment zijn wij bezig met het afronden van de Dwarsstraat. De verzinkbare paal is geïnstalleerd en zal worden geactiveerd zodra het project wordt opgeleverd. Dit zal medio 2019 plaatsvinden (i.v.m. verkeersbesluit). Zodra de paal geactiveerd is en de omleiding door de Spoorbuurt niet meer van toepassing is, zullen ook de verkeerspalen in de Stationsstraat geplaatst worden. De omleiding zoals deze nu staat op het AMVO terrein via de Spoorbuurt blijft gedurende het project van toepassing. Hiermee houden we éénrichtingsverkeer de wijk uit over de Zeestraat (zowel vanuit de Dwarsstraat, de Stationsstraat en uit de Ventersgracht en vanaf de Dijk)

Ventersgracht Het voetgangersgedeelte op de Ventersgracht ter hoogte van het plein wordt op dit moment voorzien van een smalle draingoot. Deze goot zorgt uiteindelijk voor de afwatering van het water dat valt op het plein. Dit om te voorkomen dat het water de woningen aan de Ventersgracht bereikt. In de loop van volgende week verwachten wij dit gedeelte op te leveren. Tegelijkertijd verplaatsen we de bestaande marktput naar de nieuwe locatie in de Ventersgracht. De Ventersgracht is elke dag afgesloten van 11:00 tot 16:30 uur zodat de verkeersintensiteit aanzienlijk afneemt in het projectgebied. Dit komt de veiligheid van de voetgangers en fietsers in het gebied ten goede. Tevens zorgt dit voor meer overzicht tijdens de omleiding. Tevens hebben we op de hoek van de Ventersgracht extra lage bouwhekken en verkeersschilden neergezet om de veiligheid van voetgangers en spelende kinderen te bevorderen. Ons verzoek dan ook aan een ieder om rekening te houden met de rijsnelheid ter plaatse van deze bocht.

Haringstraat De aansluiting van de Haringstraat naar de Spieringstraat is inmiddels gerealiseerd en in gebruik. In de Haringstraat is de rijrichting omgedraaid en zijn de borden geplaatst om te voorkomen dat vrachtverkeer gebruik maakt van deze smalle straat. Ter plaatse van de betonbanden langs de rijweg hebben wij enkele mindervalide inritten gemaakt zodat ook dit gebied toegankelijk is voor mensen slecht ter been die gebruik maken van rolstoelen en/of scootmobiels.

Entree winkelcentrum Havenhof Ter plaatse van de entree van het winkelcentrum zijn tijdelijke afvalcontainers geplaatst. Deze bakken zijn geplaatst omdat de oude ondergrondse bakken verwijderd zijn en de nieuwe bakken nog niet aangebracht kunnen worden. De locatie is rondom afgezet zodat men veilig hun afval kan deponeren in de bakken.

Lichtmasten

Op het plein komen 2 grote lichtmasten die worden vervaardigd uit voormalige scheepsmasten. Op de locatie van de oude ondergrondse bakken op het plein komt een mast en schuin tegenover deze mast, in de hoek van de Ventersgracht (t.h.v. Ventersgracht nr. 8) komt ook een scheepsmast te staan. In de komende maand worden de funderingen gerealiseerd en afhankelijk van het weer worden de masten nog eind dit jaar of begin 2019 aangesloten en geplaatst.

Diverse zaken

Bouwdoeken De bouwdoeken zijn geplaatst met daarop de art impressions van het werk. Dit geeft u alvast een goed beeld van de nieuwe situatie. Samen met de reeds gemaakte gedeeltes kunt u zich al een beeld vormen van hoe het geheel er straks na de oplevering bij ligt.

Depots Onze depots staan op het AMVO terrein en op de groenstrook ter hoogte van de Spoorbuurt.De afgelopen tijd heeft de bouwer dit als opslag gebruikt. Ons depot op het Europaplein is inmiddels opgeruimd aangezien we hier straks alles gaan voorzien van de nieuwe verhardingen. Op het AMVO terrein blijven de invalideplaatsen vrij.

Werkzaamheden op de planning

Europaplein Aanstaande maandag breken wij het plein op om te starten met de herinrichting van het plein. Het plein zal rondom afgeschermd worden d.m.v. lage bouwhekken. Het verkeer zal de nieuwe rijweg gebruiken vanaf de Ventersgracht langs het Kruidvat en over de Zeestraat ter hoogte van het plein naar de bestaande rotonde.

Rokersgracht Na de afronding van de Dwarsstraat wordt de Rokersgracht voorzien van de boomgaten en de nieuwe verhardingen. In het nieuwe jaar zullen de boomranden en de fietsbeugels geplaatst worden. De bomen worden eind 2019 in het plantseizoen door een groenspecialist geplant.

Trottoir en rijweg t.h.v. Zeestraat 23-37 Woensdag 7-11 breken wij het trottoir op t.h.v. bovenstaande woningen. De bewoners kunnen via plankiers wel de woningen blijven bereiken. Na het opbreken starten we met de aanleg van boomstroken en het omleggen van de openbare verlichting. Zodra dit gereed is wordt het trottoir voorzien van de nieuwe verhardingen. Deze werkzaamheden zullen in totaal ca 4 weken in beslag nemen. Na het trottoir maken wij aansluitend gelijk de nieuwe rijweg t.h.v. deze woningen. Tijdens de uitvoering van het trottoir en de rijweg wordt het verkeer omgeleid via de Bokkingstraat om het AMVO-parkeerterrein te bereiken.

Inloopuur voor belanghebbenden en bewoners

Vanaf 12 november zal een inloopuur georganiseerd worden in de PX. Over de exacte dagen en tijden zullen wij u aankomende week in een aparte mail informeren. Het inloopuur biedt de ruimte om vragen over de uitvoering of planning te bespreken met de projectleider van de uitvoerende partij op het project.