Regelmatig krijgen we deze vraag. Zeker nu de gemeente onlangs naar alle hotels een brief heeft gestuurd met daarin een uitleg over de grondslag voor toeristenbelasting. Deze brief is erg verwarrend en niet specifiek genoeg in de toelichting. Deze brief levert meer vragen op dan dat het opheldering geeft.

Op dringend verzoek van KHN zal de website van de gemeente Amsterdam hier binnenkort meer opheldering over geven. Tevens hebben we om opheldering gevraagd bij de inspecteur van belasting van de gemeente Amsterdam.

Op de eerste plaats zijn er in 2017 twee forfaitaire bedragen afgeschaft. Een voor ontbijt en een voor bemiddelingskosten. Daar is uiteraard verweer op gevoerd, maar onze argumenten waren niet zo sterk, omdat vrijwel alle hotels de toeristenbelasting over de bemiddelingsfee en in sommige ook nog over het ontbijt wel doorbelasten aan de gast. We wisten al enige jaren dat dit ter discussie stond, maar hebben dit enkele jaren kunnen uitstellen (tot 2017). Wel is het ons gelukt om nog een paar uitzonderingen hierop te krijgen.

Het komt er op neer dat over ontbijt geen toeristenbelasting verschuldigd is als de ontbijtprijs apart op de factuur aan de gast wordt verstrekt (mits het om een redelijk bedrag gaat en passend is bij het type hotel). Alleen een splitsing in het administratieve systeem van het hotel wordt niet geaccepteerd. De facturen moeten bewaard blijven om bij een controle de uitsplitsing te kunnen rechtvaardigen.

Over de commissies van OTA’s was altijd al toeristenbelasting verschuldigd. Nieuw is dat de tegemoetkoming in de kosten van bemiddeling in de vorm van een forfaitaire aftrekpost niet langer toegepast mag worden (sinds 2017). Er is echter een uitzondering bij netto prijsafspraken tussen bemiddelaar en de logiesverstrekker.

Het is bij de belastinginspecteur bekend dat online-bemiddelaars hotelkamers boven of onder de vergoeding verkopen die zij aan de logiesverstrekker betalen. In dit geval is er sprake van netto prijsafspraken tussen de bemiddelaar en de logiesverstrekker. Bij netto prijsafspraken is het standpunt van Belastingen dat de vergoeding die de logiesverstrekker ontvangt exclusief btw en toeristenbelasting het bedrag is waarover toeristenbelasting verschuldigd is.

Ook zijn er enkele vragen over, of er over omzet inclusief btw toeristenbelasting verschuldigd is. Dat is niet het geval. Er kan geen belasting over belasting geheven worden. Het gaat dus over omzet uit overnachtingen ex btw.

Onderstaande nieuwsberichten zijn eerder gepubliceerd en geven wellicht nog wat meer duidelijkheid.

Zie o.a.