Over de Ledenraad

De Ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland is het hoogste besluitvormend orgaan binnen onze vereniging en stelt het beleid op hoofdlijnen vast.

Binnen de vereniging KHN is de Ledenraad het hoogste besluitvormende orgaan. De Ledenraad stelt het strategische beleid van de vereniging vast, benoemt het Landelijk Bestuur, stelt begroting en jaarrekening vast, fungeert als klankbord voor het LB en stelt statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging vast. De ledenraad komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Leden van de Ledenraad zitten in de Ledenraad op persoonlijke titel. Zij maken hun eigen afwegingen maar doen dit wel op basis van informatie die zij ophalen bij de leden waarvoor zij in de Ledenraad zitten.

Samenstelling van de Ledenraad

De samenstelling van de Ledenraad is als volgt:

 • 15 regiovertegenwoordigers, benoemd door 3 clusters van 4 regio’s: Ieder cluster benoemt 1 (algemene) clustervertegenwoordiger en 4 regiovertegenwoordigers die naast hun regio’s ook een specifieke doelgroep vertegenwoordigen.
 • 1 vaste zetel voor de G4

Op dit moment bestaat de Ledenraad uit de volgende personen:

 • Ruud Lozeman is clustervertegenwoordiger van cluster A (de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) LR-Vertegenwoordiger-clusterA@khn.nl
 • Ton Duivenvoorden is namens cluster A, regio Drenthe, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Hotels LR-hotels@khn.nl
 • Geerlof Kanis is Ledenraadslid gekozen vanuit cluster A, regio Overijssel. Hij vertegenwoordigt de vereniging algemeen en is technisch voorzitter van de Ledenraad LR-voorzitter@khn.nl
 • Kor van der Meulen is namens cluster A, regio Friesland, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Restaurants LR-restaurants@khn.nl
 • Siewert van der Zweep is namens cluster A, regio Groningen, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Cafés LR-cafés@khn.nl
 • Guido Kreutzer is clustervertegenwoordiger van cluster B (de regio’s Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) LR-Vertegenwoordiger-clusterB@khn.nl
 • Pike Uittenboogaard is namens cluster B, regio Utrecht, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Toerisme en Vrije Tijd LR-toerismeen vt@khn.nl
 • Pim Bijleveld is namens cluster B, regio Noord-Brabant, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Fast and Casual LR-fastcasual@khn.nl
 • Sander Hendrix is namens cluster B, regio Gelderland, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Luxe Bedrijven LR-luxebedrijven@khn.nl
 • Gijs Schapendonk is namens cluster B, regio Limburg, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Nightlife LR-nightlife@khn.nl
 • Rob Hemmes is clustervertegenwoordiger van cluster C (de regio’s Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland) LR-Vertegenwoordiger-clusterC@khn.nl
 • Hans van der Linde is namens cluster C, regio Zuid-Holland, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Partycatering LR-partycatering@khn.nl
 • Rob Baltus is namens cluster C, regio Noord-Holland, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Zaalbedrijven, Evenementen en Banqueting LR-zaalbedrijven-evenementen-banqueting@khn.nl
 • Dennis Boom is namens cluster C, regio Zuid-Holland, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Franchisenemers LR-franchisenemers@khn.nl
 • Jasper Roord is namens cluster C, regio Zeeland, regiovertegenwoordiger met doelgroepspecialisatie Kustrecreatie LR-kustrecreatie@khn.nl
 • Nicolet Bosschieter is vertegenwoordiger van de G4 (Grote Steden) LR-G4@khn.nl

Word nu lid van KHN en profiteer direct!

Als KHN-lid profiteer je van een sterke lobby, ondersteuning, advies én veel financiële voordelen voor jouw horeca onderneming. Samen staan we sterker. Bekijk onze lidmaatschappen