Over de Ledenraad

De Ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland is het hoogste besluitvormend orgaan binnen onze vereniging en stelt het beleid op hoofdlijnen vast.

Binnen de vereniging KHN is de Ledenraad het hoogste besluitvormende orgaan. De Ledenraad stelt het strategische beleid van de vereniging vast, benoemt het Landelijk Bestuur, stelt begroting en jaarrekening vast, fungeert als klankbord voor het LB en stelt statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging vast. De ledenraad komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Leden van de Ledenraad zitten in de Ledenraad op persoonlijke titel. Zij maken hun eigen afwegingen maar doen dit wel op basis van informatie die zij ophalen bij de leden waarvoor zij in de Ledenraad zitten.

Samenstelling van de Ledenraad

De samenstelling van de Ledenraad is als volgt:

  • 8 ledenraadsleden op geografische basis (vanuit de regio’s die geclusterd zijn in kiesdistricten)
  • 4 ledenraadsleden op basis van bedrijfstype (eten, drinken, overnachten, vrije tijd)
  • 2 ledenraadsleden op basis van groot/klein
  • 1 vaste zetel voor de G4
  • 1 vrije zetel die op dit moment wordt gevuld door KHN Jong

Op dit moment bestaat de Ledenraad uit de volgende personen

Word nu lid van KHN en profiteer direct!

Als KHN-lid profiteer je van een sterke lobby, ondersteuning, advies én veel financiële voordelen voor jouw horeca onderneming. Samen staan we sterker. Bekijk onze lidmaatschappen