Over Afdeling Amsterdam

KHN Amsterdam vertegenwoordigt bijna 1700 horecabedrijven in de hoofdstad en komt op voor de lokale belangen van de horeca.
Wij zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en andere stakeholders. We volgen nauwgezet het lokale horecabeleid en oefenen daar invloed op uit. We waken er voor dat het college de economische belangen en sociale aspecten van onze gastvrijheidsbranche niet uit het oog verliest. We werken samen met andere partners om invloed te vergroten. Recent zijn we een lobby gestart met Amsterdam City en bewoners vertegenwoordigingen. Buiten onze contacten met de gemeente organiseert KHN Amsterdam verschillende cursussen en speciale themabijeenkomsten voor ondernemers en medewerkers.

KHN_Amsterdam_voorzitter_P8A1271

Pim Evers

Voorzitter KHN Amsterdam

Eveline_Doornhegge_P8A1273

Eveline Doornhegge

Regiomanager Amsterdam