Stappenplan invulling allergenenwetgeving

Op welke manier kunt u nou het beste uw gast informeren over aanwezige allergenen in niet-verpakt voedsel?

Om het u gemakkelijk te maken zetten wij nog eens in een stappenplan uiteen hoe u voor uw bedrijfstype tot de beste keuze komt. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij uw regiomanager.

tabel-met-titel

Maak een keuze: schriftelijk (of elektronisch) of mondeling (op verzoek van de gast) informatie verstrekken
In de basis heeft u als horecaondernemer twee keuzes: u kiest ervoor om schriftelijk (of elektronisch) informatie te verschaffen of u kiest ervoor om mondeling informatie te verschaffen, indien gasten hiernaar vragen.

Optie 1: schriftelijk (of elektronisch) informatie verstrekken
U kunt kiezen voor schriftelijk (of elektronisch) informatie te verstrekken als u altijd in staat bent om allergeneninformatie te geven. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van allergenenlijsten bij de menukaart. In de praktijk werkt het als volgt: u maakt een lijst van allergenen in uw producten en geeft duidelijk aan waar deze informatie te vinden is. Bijvoorbeeld: ‘Informatie over allergenen vindt u achterin deze menukaart’ of ‘Vraag naar ons digitale allergenenlijst’. U bent nu klaar!

Optie 2: mondeling informatie verstrekken
U kunt er ook voor kiezen mondeling informatie te verstrekken als uw gasten hierom vragen. In dat geval geeft u dus geen informatie op papier, maar beantwoorden uw medewerkers de vragen van gasten mondeling, eventueel na navraag bij de chef.

Mondeling informatie verstrekken? Dan heeft u 3 mogelijkheden
Als u de keuze heeft gemaakt voor mondelinge informatie, is het – ook ter controle door de NVWA – nodig om een basis te hebben waarop deze informatie tot stand komt. Per bedrijfstype zijn daar mogelijkheden voor.
Op uw menukaart of een zichtbare plek voor de consument geeft u aan ‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’.

Om goede mondelinge informatie te kunnen geven, heeft u grofweg drie mogelijkheden:

A. U bewaart de etiketten van de voedingsmiddelen die in de gerechten zijn gebruikt.
B. U stelt per menu-item of ingrediënt een lijst samen (die u en uw medewerkers als basis kunnen gebruiken).
C. U volgt online een lesmodule (een zogenaamde e-learning) en behaalt een certificaat als bewijs van kennis over allergenen en omgang met allergenen in de keuken. Het certificaat is een jaar geldig. U kunt het certificaat verlengen door het examen van de e-learning nogmaals af te leggen.  

Optie 'geen invulling mogelijk'
In het overzicht kijkt u of de invulling die voor uw bedrijfstype staat aangegeven haalbaar is. Is dit niet zo dan kunt u via de zogenaamde beslisboom zoeken naar een andere invulling die wel past. Als het binnen uw bedrijf echt niet mogelijk is om uw gasten te informeren over allergenen dan bent u verplicht uw gasten op een zichtbare plaats (bijvoorbeeld via de menukaart of krijtbord) te infomeren dat het niet is uitgesloten dat uw gerechten allergenen bevatten.

Terug
Tools
Meer nieuws over allergenen