Blogverzamelaar

Van 24 maart tot en met 4 april hebben we de Onderwijsweken 2014 georganiseerd in samenwerking met alle 7 horecaonderwijsinstellingen in Amsterdam. De eerste week kon het bedrijfsleven deelnemen aan de lessen op de scholen en in de andere week konden medewerkers van de onderwijsinstellingen deelnemen aan activiteiten in de horeca van Amsterdam. Op 3 april was er een Onderwijssymposium. in de hotelschool Den Haag, locatie Amsterdam. Doel? De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven verbeteren en theorie en praktijk beter op elkaar laten aansluiten. Een aantal feiten en cijfers: 

de 7 onderwijsinstellingen hebben samen 69  verschillende lessen of activiteiten aangeboden
118 deelnemers gingen terug in de klas de lessen Marketing, Revenue Management, Operation Managment en  de opfristraining voor                         leermeesters zijn      het best bezocht het aanbod was zeer gevarieerd
84 x hebben medewerkers van scholen aan een activiteit van het bedrijfsleven deelgenomen. 
32 horecabedrijven in Amsterdam hebben een of meerdere activiteiten aangeboden 
vooral de activiteiten in de hotels konden rekenen op deelnemers
aan het symposium namen 98 personen deel 
 
We evalueren de onderwijsweken en hopen volgend jaar wederom een soortgelijke activiteit te kunnen organiseren. Ik bedank alle mensen die zich hebben ingezet om een succes van de Onderwijsweken te maken.