Op 1 juli aanstaande start amsterdam&partners een nieuw mobiel onderzoek: Kerncijfers Bezoekers. Dit onderzoek zal het voormalige BOMA opvolgen, dat 1x per 4 jaar, face-to-face werd uitgevoerd.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bezoekers en hun gedragingen én om een zo goed mogelijk spreidingscijfer te kunnen genereren na 1 juli 2020, is het essentieel dat vanaf 1 juli zoveel mogelijk partijen van start gaan.

Het nieuwe onderzoek wordt grootschalig, continu en op zoveel mogelijk locaties uitgezet onder alle bezoekers van de Metropool Amsterdam. Bezoekers kunnen via een wifi-netwerk, QR codes, e-mail of website worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

De voordelen van deelnemen aan het onderzoek op een rij:

  • Continu mobiel onderzoek in de gehele MRA.
  • Mogelijkheid om aan de 30 basisvragen 5 locatie specifieke vragen toe te voegen (bekijk de Basis vragenlijst en de Locatie-specifieke vragenlijst).
  • Direct toegang tot alle essentiële informatie over de bezoekers van de Metropool Amsterdam én van de eigen locatie.
  • Een gepersonaliseerde login geeft toegang tot het dashboard, dat naast de resultaten op generiek niveau ook de resultaten van de 5 zelf gekozen vragen toont op bezoekersniveau.
  • Het basispakket is gratis en deelname is voor 3 jaar. Het is mogelijk om, tegen betaling, aanvullende rapportages af te nemen. bekijk hier de factsheet.

Oproep: Schrijf je nu in!
Alleen met de hulp van de partners kunnen wij een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de bezoekersachtergronden van de gehele Metropool Amsterdam.

Inschrijven kan via deze link.

Vragen?
Stuur een e-mail naar het Data & Marketing Strategy team: research@iamsterdam.com.