Klimaatplein is op zoek naar drie Brabantse horecabedrijven die gratis een scan willen laten doen naar de CO2-uitstoot van hun onderneming. Naast de scan krijgt u – als u mee doet - een advies hoe u de CO2-uitstoot kunt verminderen. Doet u mee?

Klimaatplein wil met deze scans en de adviezen meer bewustwording creëren over de hoeveelheid CO2 uitstoot en de prijs die daar in de toekomst voor moet worden betaald. Want de prijs voor fossiele brandstoffen zoals aardgas, grijze stroom en diesel wordt in de toekomst duurder. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven zuiniger om gaan met energie en er meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Deze maatregel is tijdens de klimaattop in Parijs overeengekomen en is nodig om klimaatdoelen te halen.

Met de scans en adviezen van Klimaatplein krijgen horecaondernemers handvatten hoe ze de CO2 uitstoot kunnen verlagen. KHN wil deze handvatten ook graag met andere horecaondernemers delen. Zodat ook zij daarvan kunnen profiteren.

Wat ontvangen deelnemers?
Deelnemers aan het onderzoek ontvangen inzicht in alle eigen veroorzaakte CO2-uitstoot. Ook krijgen zij te zien welke toekomstige CO2-kosten daarmee gepaard gaan. Vervolgens worden vrijblijvend energie-bespaarmogelijkheden aangereikt. Met de horecaondernemer wordt besproken welke keuzes men kan maken wanneer de invoering van een CO2-prijs morgen al realiteit zou zijn.

Waarom deze scan?
De scan heeft een drietal doelen. Ten eerste het creëren van bewustzijn voor wat CO2-beprijzing gaat betekenen. Ten tweede het opbouwen van kennis met betrekking tot de bespaarmaatregelen die horecabedrijven bereid zijn te nemen om CO2-uitstoot te verlagen. En tot slot het stimuleren van andere bedrijven om kennis te delen over het besparen van energie en hun zoektocht naar een duurzame energievoorziening.

Wie kunnen deelnemen?
Klimaatplein is op zoek drie horecadeelnemers in Brabant die aan de volgende eisen voldoen:

  • 5 tot 250 werknemers
  • gevestigd in Noord-Brabant
  • 1 bedrijfslocatie en minimaal 3 eigen dienstwagens
  • bedrijven meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ gas verbruiken.

Meer informatie en aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden voor het onderzoek met CO2-beprijzing voor MKB-bedrijven >

De scans worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Voor vragen of meer informatie over deze scan kunt u terecht bij Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein, robvanderrijt@klimaatplein.com, tel. 06 18 84 21 89.