KHN Heemskerk heeft in het voorjaar gevraagd om de terrassen in de zomermaanden een uur langer open te mogen houden.  

Het college stond niet negatief tegenover een verruiming, maar wilde dat de horecaondernemers vooraf een enquête voorlegden aan omwonenden om te onderzoeken hoe zij hier tegenaan kijken. Uit de enquête is gebleken het merendeel van de ondervraagde bewoners (58%) positief is over de verruiming.

De burgemeester heeft ingestemd met een pilot om de terrastijden van horecaondernemers in het centrum tijdens de zomermaanden te verruimen van 00.00 uur naar 01.00 uur in de periode van 24 juli tot en met 30 september 2019.

Indien bewoners overlast ervaren kunnen zij een melding maken via het buurtmeldingsnummer 14 0251, via of via deze site. De meldingen worden meegenomen bij de evaluatie van de pilot. De horecaondernemers nemen maatregelen om toename van overlast voor de directe omgeving als gevolg van de pilot te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het opruimen van het terras en om geluidsoverlast te beperken.

KHN Heemskerk is blij met het resultaat en hoopt op een lange, mooie zomer met veel terrasdagen en weinig overlast voor bewoners.