Op dinsdag 2 juli jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden, en wel bij Restaurant Le Pompadour Haven 142, 1131 EW Volendam. Wat kwam er zoal ter sprake?

Economisch Platform
Op 31 juli is er een bijeenkomst over het Economisch Platform. KHN Edam Volendam is hierbij aanwezig.

Campagne 17 is geen 18
Veel horecaondernemers ervaren overlast van jongeren én hun ouders die vinden dat er drank geschonken mag worden aan jongeren. Ze beseffen niet dat de horecaondernemers hiermee zwaar in de problemen kunnen komen. Daarom start KHN Edam Volendam een campagne om niet alleen jongeren maar ook ouders te laten beseffen dat er pas drank geschonken mag worden vanaf 18 jaar. Hiervoor worden kreten gebruikt als; 17 is geen 18, Waarom komt die van mij er bij jou niet in en Wet?!

Voortgang LEF
Donderdag 4 juli heeft KHN Edam Volendam een overleg over de voortgang van LEF gehad. Wij houden je hierover op de hoogte.

Kermis 2019
Donderdag 4 juli is er een overleg geweest over de komende kermis met alle betrokken partijen. De gesprekken lopen prima, en het belooft weer een groot feest te worden. Na de kermis zullen we een enquête versturen om onder andere van jou te horen hoe je denkt over een overkapping aan de horecapanden op de dijk.

14 november Inspiratietour Utrecht
We hebben Groningen en Amsterdam-Noord al bezocht. Nu is het de tijd aan de mooie horecabedrijven in Utrecht om ons te ontvangen! We bezoeken meerdere inspirerende en interessante horecabedrijven. Op donderdag 14 november nodigen we je graag uit om dit met ons te beleven! Dus zet alvast in jouw agenda en meld je alvast aan via edamvolendam@khn.nl!

10 december Horecaoverleg
Wij nodigen je graag uit op 10 december van 10.00 uur tot 12.00 uur om van onze leden te horen wat er bij jou speelt. Daarnaast hoor je meer over het LEF programma en wat KHN hierin voor jou kan betekenen. Zet alvast in je agenda! Aanmelden kan ook al via edamvolendam@khn.nl.

Stroom toeristen
Het bestuur ervaart grote problemen met de stroom toeristen die niet goed verdeeld worden over Volendam en op verkeerde punten afgezet worden. Zo hoopt het op op bepaalde plekken en zijn andere plekken niet toegankelijk of slecht bereikbaar. Het bestuur overlegt dit binnenkort met de gemeente.

Op dinsdag 6 augustus a.s. om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering of vragen over bovenstaande? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Heb je de Facebook van KHN Edam Volendam al geliked? Zegt het voort!